Het risico op geneesmiddelinteracties

30 juli 2015

Door: Jeannette Hachman, Krista Oppelaar en Fleur Kortekaas

In de natuurgeneeskundige zorg staat een veilige behandeling voorop. Veel mensen die voor het eerst een natuurgeneeskundige consulteren, gebruiken diverse geneesmiddelen. Interacties tussen geneesmiddelen, of dit nu (natuur)geneesmiddelen op voorschrift of zelfzorgmiddelen zijn, kunnen een risico vormen voor de patiëntveiligheid. Krista Oppelaar en Jeannette Hachmang onderzochten de grootte en de aard van het risico op geneesmiddelinteracties of bijwerkingen van geneesmiddelen in het kader van hun bachelor afstudeeronderzoek aan de opleiding Complementary and Alternative Medicine van de Hogeschool Saxion Next te Maarssen. Zij werden hierbij begeleid door klinisch epidemioloog en natuurgeneeskundige Fleur Kortekaas. Vooral ouderen blijken risico te lopen door wisselwerkingen tussen zelfzorgmedicatie en geneesmiddelen (Hachmang, Oppelaar, & Kortekaas, 2013).

Het gebruik van zelfmedicatie is gestegen over de laatste decennia. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit aanleiding kan geven tot risicovolle situaties op het gebied van de patiëntveiligheid. Zelfmedicatie kan gedefinieerd worden als alle vrij verkrijgbare, op eigen initiatief ingenomen medicatie. Het gebruik van zelfmedicatie door patiënten wordt frequent gesignaleerd in de CAM-praktijk. Het onderzoek betrof een combinatie van literatuuronderzoek en dossieronderzoek bij CAM-therapeuten. Het doel was inzicht te krijgen in het op eigen initiatief gebruik van zelfmedicatie en de daaruit voortvloeiende risico’s voor de patiëntveiligheid, aan de hand van de intake in de CAM-praktijk.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 47 in het VNGK 5/15.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
– Hachmang, J., Oppelaar, K., & Kortekaas, F. (2013). Het gebruik van zelfmedicatie bij de intake in de CAM-praktijk en de risico’s hiervan met het oog op patiëntveiligheid. Een verkennend dossieronderzoek. Opleiding CAM Saxion Next.