Kennis van fotonen als sleutel tot een goede gezondheid

4 december 2015

Door: Anna Myrte Korteweg

Moleculair celbioloog en biofysicus Roel van Wijk doet al meer dan dertig jaar onderzoek naar fotonen: de lichtdeeltjes die in het lichaam circuleren en door het lichaam uitgestoten worden. Hij is verbonden aan de universiteit van Leiden en geniet bekendheid door zijn meesterwerk ‘Light in shaping life’, een wetenschappelijk, rijk gevuld boekwerk over de rol die licht speelt in levende organismen. Gezeten aan de keukentafel van zijn huis in de Betuwe neemt de wetenschapper alle tijd om het belang van de biofotonenleer uit te leggen. Ook vertelt hij over een nieuwe belangrijke uitvinding: een meetinstrumentje waarmee de fotonenuitstoot gemeten kan worden.

In het afgelopen jaar bezocht ik diverse congressen en las ik verschillende artikelen waarin het onderwerp (bio)fotonen voorbij kwam. Het feit dat licht een aantoonbaar aanwezig element in het lichaam is, vond ik zeer interessant. Toch kon ik er niet de vinger op leggen waarom dit gegeven zo belangrijk is en wat fotonen nu precies zijn. Om die reden vond ik het bijzonder boeiend om juist van deze topwetenschapper – aan wie je ook de meest ingewikkelde wiskundige vragen over dit onderwerp zou kunnen voorleggen – te horen welke praktische consequenties kennis van fotonen kan hebben voor de gezondheidsleer.

Meer informatie: www.melunaresearch.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 25 in het VNGK 1/16.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.