Measuring patient reported outcomes of MAPPHS

17 oktober 2017

Door: Madelèn Vernooij

Nadat Madelèn Vernooij in 2012 haar studie gezondheidswetenschappen had afgerond, wilde ze graag onderzoek doen naar acupunctuur. Hoe en wat precies was een heel proces wat gaandeweg steeds duidelijker werd. Uiteindelijk resulteerde dat in juni dit jaar in de publicatie van een artikel in ‘Complementary Therapies in Clinical Practice’. Wij vroegen Madelèn haar ervaringen met de lezer van het Vakblad te delen.

In de WHO-strategie 2014-2023 las ik destijds dat de lidstaten werden opgeroepen tot verdere regulering en integratie van TCM in de gezondheidszorg. Het model van de WHO: de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), liet zien dat niet de medische diagnose centraal moest staan, maar juist de betekenis die de patiënt zelf geeft aan haar eigen gezondheid en de gewenste gezondheidswinst. De holistische totaalaanpak van acupunctuur sloot hierbij goed aan, dacht ik, waardoor mijn motivatie om onderzoek te gaan doen verder toenam.

Een onderzoek naar de bijdrage van acupunctuurbehandelingen, gezien vanuit het oogpunt van de patiënt, leek me dan ook een goed startpunt voor het onderzoek. Vol enthousiasme ben ik gaan zoeken in de literatuur naar bruikbare patiëntgerichte vragenlijsten en kwam uit bij de ‘MYMOP2’. Dit is een probleemspecifieke vragenlijst, speciaal ontwikkeld voor onderzoek in de complementaire geneeswijzen door Charlotte Patterson. Voor dit ‘MAPPHS’-onderzoek is een online-versie van de ‘MYMOP2’ ontwikkeld. De patiënt kon zo de vragenlijst in een afgeschermde en anonieme omgeving invullen. Inmenging van de acupuncturist was hierdoor niet mogelijk, zodat de scores zo zuiver als mogelijk gehouden werden.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 44 in VNIG 6/17.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:
Vernooij, M., & Marcelissen, F. (2017). Measuring patient reported outcomes of acupuncture treatment on pain patients’ health status. Complementary Therapies in Clinical Practice, 28, 192-199.