Onderzoek naar CAM en huisartsen II

11 april 2013

Door: Ingrid Dekker

Dit is het tweede artikel van een serie van vier die dieper ingaat op de resultaten van het onderzoek getiteld: ‘Een breder palet’. Dit onderzoek gaat over de kennis, beeldvorming en betekenisgeving van huisartsen aan complementaire en alternatieve geneeswijzen en de invloed daarvan op doorverwijzingen van patiënten. Ingegaan wordt op sociale innovatie en customer linking als strategieverandering in de CAM-praktijk ten opzichte van de professionele relatie tussen de therapeut en de huisarts.

Net als een huisartsenpraktijk is de CAM-praktijk te typeren als een dienstverlenende organisatie. In CAMpraktijken en huisartsenpraktijken worden diensten verleend aan mensen. Diensten verlenen is bij uitstek mensenwerk, in twee betekenissen van het woord: werk van mensen én het werken door mensen aan, met of voor mensen. Dienstverlenende organisaties zijn te definiëren als: ‘organisaties waarvan de kern bestaat uit een verzameling klantcontacten die vorm geven aan één of meer kerntaken. Elke kerntaak bestaat uit een gerichte transactie tussen uitvoerenden en klanten, die, al naargelang zijn inzet, een specifieke verandering teweeg moet brengen in de toestand van de klanten. Daarbij is bovendien sprake van een specifieke rolverdeling tussen uitvoerenden en klanten. Het initiatief tot de inrichting van de dienstverlening ligt bij de dienstverlener, maar de klanten nemen actief deel aan de processen. Dienstverleners werken onder de regie van specifieke kernwaarden (een ‘bottom line’) die niet alleen richting geven aan de uitvoering van hun kerntaken, maar ook aan de rekenschap (‘de accountability’) van de organisatie naar buiten.’ (Gastelaars, 2006:26)

Lees het gehele artikel vanaf pagina 57 in het VNGK 3/13.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
– Gastelaars, M. (2006). Excuses voor het ongemak. Amsterdam: SWP.
– Kooij, C.R. van, Ravensbergen, J.M., Smet, N.J.M.(2001) Het Marketingplan.
Strategie en implementatie voor dienstverlenende organisaties. Amsterdam: SWP.
– Normann, R. (2002). Service Management – Strategy and leadership in Service Business. Chicester: John Wiley and sons.