Onderzoek naar CAM en huisartsen

13 februari 2013

Door: Ingrid Dekker

Complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM) is volop in beweging en de natuurgeneeskundige praktijk is één van de spelers in het veld. Steeds meer mensen willen naast hun reguliere behandeling gebruik kunnen maken van CAM-geneeswijzen. De CAMgeneeswijzen maken geen deel uit van het standaard dienstenpakket van de huisarts. Huisartsen verwijzen niet door, mensen moeten zelf uitzoeken welke CAM-geneeswijze veilig en effectief is voor hun klacht en kiezen een CAM-genezer onder andere op basis van mond-tot-mondreclame en het internet. Om een beeld te krijgen waarom huisartsen niet doorverwijzen, onderzocht ik in het kader van mijn afstudeerscriptie de kennis van huisartsen over CAM-geneeswijzen, de betekenis die zij eraan geven en de invloed die dit heeft op de doorverwijzingen naar CAM-praktijken.

Het doorverwijzen is ten eerste afhankelijk van de huisarts zelf. Het gaat dan om zijn kennis, betekenisgeving, beeldvorming en denkkader. De kennis van huisartsen over CAM-geneeswijzen is afhankelijk van de persoonlijke interesse. Deze kennis is alleen aanwezig als ze zelf initiatief hebben genomen om zich erin te verdiepen.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 31 in het VNGK 2/13.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.