Terugdringen van antibioticagebruik

27 augustus 2018

Door: Miranda Ruchtie

Antibioticaresistentie is een wereldwijd, snelgroeiend probleem en het is van essentieel belang dit terug te dringen. In Europa overlijden jaarlijks 25.000 mensen aan antibioticaresistentie. Zonder ingrijpen loopt dit aantal wereldwijd mogelijk op van 700.000 nu, naar 10 miljoen in 2050.1 Daarmee wordt antibioticaresistente in 2050 wereldwijd doodsoorzaak nummer één.
Op 6 juni jl. vond in Brussel de conferentie ‘Reducing the need for antibiotics, the contribution of Complementary and Alternative Medicine’ plaats. In een tussenrapportage werd de betekenis van CAM in de strijd tegen antibioticaresistentie uiteengezet.

De conferentie werd georganiseerd door de onderzoeksgroep van de Joint Programming Initiative on AntiMicrobial Resistance (JPIAMR) en EUROCAM. Het onderzoek en de werkzaamheden van het researchteam is mede mogelijk gemaakt door ZonMw, een van de organisaties die onder de vlag van JPIAMR samenwerkt met vergelijkbare organisaties elders in Europa. ZonMwstaat open voor de mogelijkheid dat CAM een positieve bijdrage kan leveren aan vermindering van antibioticagebruik en antibioticaresistentie. Vanwege de betrokkenheid bij CAM op Europees niveau organiseerde JPIAMR deze conferentie in samenwerking met EUROCAM.

EUROCAM is een stichting waarbij Europese en enkele mondiale koepelorganisaties van patiënten en zorgverleners (artsen, therapeuten, dierenartsen) op het gebied van CAM zijn aangesloten. Het doel van de stichting is bevordering van de toepassing van CAM voor een betere gezondheid in Europa, promotie van preventieve gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie middels CAM en uitdragen van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid van CAM in het algemeen in Europa.

Het JPIAMR-onderzoeksteam staat onder leiding van dr. Erik Baars, senior onderzoeker aan het Louis Bolk Instituut, wetenschappelijk codirecteur European Scientific Cooperative on Anthroposophic Medicinal Products (ESCAMP) en parttime lector antroposofische geneeskunde aan de Hogeschool te Leiden. Het onderzoek bestond uit vier projecten, gericht op mogelijkheden om het antibioticagebruik te verminderen door de inzet van CAM. In dit project zijn antroposofische geneeskunde, ayurveda, homeopathie, fytotherapie en TCM betrokken. Op de conferentie presenteerde het JPIAMR-onderzoeksteam de eerste conclusies ten aanzien van de effectiviteit van CAM-behandelingsmethodieken bij infecties. Daarnaast zijn er suggesties gedaan hoe artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg en patiënten een keuze kunnen maken voor deze behandelwijzen.

Meer informatie: www.cam-amr-conference.eu

Lees het gehele artikel vanaf pagina 35 in het VNIG 5/18.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. Van Dongen, M (mei 2016). Microbiële Resistentie. Geraadpleegd op 18 juli 2018.
  2. Hu, X.-Y., Wu, R.-H., Logue, M., Blondel, C., Lai, L. Y. W., Stuart, B., … Lewith, G. (2017). Andrographis paniculata (Chuān Xīn Lián) for symptomatic relief of acute respiratory tract infections in adults and children: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE, 12(8), e0181780.
  3. Timmer, A., Günther, J., Motschall, E., Rücker, G., Antes, G., & Kern, W. V. (2013). Pelargonium sidoides extract for treating acute respiratory tract infections. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (10), CD006323.
  4. Linde, K., Berner, M. M., & Kriston, L. (2008). St John’s wort for major depression. Cochrane Database of Systematic Reviews.
  5. Haidvogl, M., et al. Homeopathic and conventional treatment for acute respiratory and ear complaints: a comparative study on outcome in the primary care setting. BMC Complementary and Alternative Medicine, 2007.