Zorg Natuurlijk Bewijzen

9 oktober 2012

Door: Marij Schüsler-van Hees en Fred Schüsler

Ons zorgstelsel kraakt in zijn voegen. Dagelijks krijgen we te horen dat de zorg onbetaalbaar wordt. Eigen bijdragen en eigen risico’s gaan omhoog en het pakket wordt uitgekleed. Overwogen wordt om dure medicijnen voor zeldzame ziekten niet meer te vergoeden. Maar ook berichten over slecht functionerende zorgverleners en zorginstellingen zijn aan de orde van de dag. Alle aandacht is gefocust op het zo goed mogelijk in stand houden van de reguliere zorg en de waarde van complementaire en alternatieve vormen van zorg wordt al snel vergeten of gebagatelliseerd. Dat is geen gezonde ontwikkeling. Het Vakblad heeft daarom gezocht naar een mogelijkheid om therapeuten in de gelegenheid te stellen de waarde van hun werk aan te tonen via wetenschappelijk onderzoek. Het artikel van Onderzoeksbureau Soffos over effectmeting in nummer 2/12 van dit vakblad biedt die mogelijkheid. Jouw deelname is daarbij van groot belang.

Met ‘ik zie toch dat het werkt’ of getuigenissen van tevreden cliënten op je site bereik je wel wat in je directe omgeving. Op het totaal van het gezondheidsstelsel heeft het echter geen invloed. Er is maar één manier om werkelijk gelijkwaardig te worden aan de reguliere zorg en dat is door met harde, objectief verkregen cijfers de resultaten van de natuurlijke zorg, in de breedste zin van het woord, aan te tonen. Alleen dan bestaat de kans dat al die gedreven, goed opgeleide therapeuten worden geaccepteerd als een volwaardig deel van de gezondheidszorg, die er mede voor kunnen zorgen dat we ook in de toekomst een menswaardige zorg in stand kunnen houden.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 10 in het VNGK 6/12.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.