Aandacht voor bevallingstrauma’s

17 oktober 2017

Door: Anna Myrte Korteweg

Een bevalling is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een vrouwenleven. Het kan een zeer bekrachtigende ervaring zijn, maar het tegenovergestelde kan helaas ook gebeuren. Er komt steeds meer aandacht voor de invloed van een negatieve bevallingservaring op de periode na de geboorte. Veel vrouwen hebben door hun bevalling te kampen met posttraumatische stressklachten, postpartum depressies en fysieke klachten. Tijdens het Geboortenis-symposium ‘Born to be, faciliteren van positieve postpartum gezondheid’, werd een antwoord gezocht op de vraag hoe deze klachten kunnen worden voorkomen.

Mariëlle van Pampus, gynaecoloog in het OLVG in Amsterdam, begon de dag met een bespreking van de resultaten uit verschillende recente studies. Deze informatie geeft een goed beeld van de huidige problematiek en de mogelijke oplossingen. 6 tot 10 procent van de vrouwen heeft extreme angst voor de geboorte van haar kind. En 1 tot 3 procent krijgt na de bevalling te maken met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het aantal vrouwen dat de bevalling zelf als traumatisch ervaart ligt nog hoger, namelijk tussen de 9 en 44 procent. De gevolgen van een traumatische bevallingservaring hebben invloed op verschillende terreinen van het persoonlijk leven: op de partnerrelatie, op het hechtingsproces tussen moeder en kind, op het natuurlijke lichaamsherstel en op de beslissing om nog meer kinderen te krijgen. Veel vrouwen die een traumatische bevalling achter de rug hebben, hebben angst voor een volgende geboorte. Deze angst oefent veel invloed uit op de beleving van een volgende zwangerschap. Het is daarom van belang om een PTSS tijdig te behandelen. Hiervoor raadt de gynaecoloog EMDR en op trauma gerichte cognitieve gedragstherapie aan.

Belangrijker nog dan het behandelen van een bevallingstrauma, is het voorkomen ervan. Hiervoor is het noodzakelijk dat deze problematiek ook door zorgverleners wordt erkend. En bij vrouwen moet het taboe worden doorbroken door hun verhaal te vertellen, zoals dat recentelijk gebeurde bij de ‘Genoeg Gezwegen’-actie van de Geboortebeweging waaraan in de media veel aandacht werd besteed.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 38 in VNIG 6/17.

Meer informatie: www.geboortenis.nl

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50