Anamnese: van vragenlijst tot verslaglegging

18 februari 2016

Door: Toine de Graaf en Fleur Kortekaas

Tussen de anamnese en de uiteindelijke evaluatie leg je als natuurgeneeskundige een weg af, samen met je cliënt. In het beste geval wordt het een leerzame route, waarop je achteraf met tevredenheid terugkijkt. Tegelijk is het een pad met valkuilen: sommige zie je al van ver, andere passeer je zonder het in de gaten te hebben. Deze artikelenreeks is vooral bedoeld om je de ogen te openen voor deze onvoorziene valkuilen. Als de serie je aan het denken zet en helpt om ingeslopen routines te heroverwegen, of zelfs te doorbreken, is de opzet geslaagd. Deel 1: de anamnese.

Het verzamelen van relevante gegevens is het doel van de holistische anamnese. De term ‘relevant’ is cruciaal. Met gegevens die er niet toe doen, is het therapeutisch proces niet gediend. Tegelijk is het belangrijk dat de gegevensverzameling volledig is. Wanneer relevante informatie onbenoemd blijft, kan dit het therapeutisch proces (gaan) verstoren.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 36 in het VNGK 2/16.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Sarris, J. & Wardle, J. (2010). Clinical Naturopathy: an evidencebased guide to practice. Elsevier, Australia.