Complementair en regulier verenigd in Integrative Medicine

7 februari 2012

Door: Ria Teeuw

Beiden vinden ze de termen ‘complementair’ en ‘regulier’ uitingen van onpraktisch ‘hokjesdenken’. Want hoeveel logischer zou het niet zijn om alles wat bewezen effectief is toe te passen in de medische zorg? Goed beschouwd behoren de termen langzamerhand bij het antiquariaat. Met hun pas verschenen boek ‘Integrative Medicine, zorg voor gezondheid en geluk’ doen ze een stevige poging om mensen wakker te schudden. Een inspiratieboek, zoals ze het zelf noemen. Het zijn de regulier opgeleide arts en chirurg drs. Karlien Bongers en de sociaal- en organisatiepsycholoog Drs. Astrid van Koppen. ‘Hou toch op met dat dualisme, we zijn er klaar mee.’

Integrative Medicine verenigd het beste van elke methodiek, regulier of complementair, en zet daarbij de individuele mens centraal in zijn of haar vraag naar medische zorg. Het gaat erom de zorg te geven die het beste bij hem of haar past en daarbij rekening te houden met het AGO-FEMS-model. AGO staat voor aangeboren eigenschappen, gedrag en omgeving en FEMS voor de fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van een mens. Dat geeft meerdere aangrijpingspunten voor het bevorderen van gezondheid. Karlien: ‘Het is een invalshoek die ervan uitgaat dat alles met elkaar samenhangt. Niet iedereen is hetzelfde. Wat je wel of niet kunt is vaak een aangeboren kwestie. Je wordt geboren met een bepaalde structuur in je DNA en hersenen die je aanleg bepaalt. De omgeving beïnvloedt dat. Iemand die in aanleg superslim is maar niet geprikkeld wordt, zal niet verder komen en andersom.’ Astrid: ‘We hopen dat duidelijk is dat als je gezondheid eendimensionaal beschouwt, je altijd tekortschiet in je denken. Gezondheid is een complex geheel. Denken dat we alles in de hand hebben en kunnen bepalen is te beperkt. Dan sla je factoren over. Zo zijn aangeboren eigenschappen belangrijk, maar ook de omgeving. Bijvoorbeeld de effecten van fijnstof of van lawaai op de gezondheid. Als je toevallig naar een school gaat die dicht bij een snelweg staat, dan heeft dat een andere invloed op je gezondheid dan wanneer je in een bos naar school gaat. In die zin is het AGO-FEMS-model heel belangrijk.’

Meer informatie:
www.nikim.nl

Het gehele artikel is te lezen vanaf pagina 22 in het VNGK 2/12

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.