De visie van drie koepels

13 oktober 2011

Door: Els Smits

De toekomst van de natuurlijke zorg.

Als lid van een beroepsvereniging ben je tegenwoordig in de meeste gevallen ook aangesloten bij een koepelorganisatie, welke namens de beroepsverenigingen onderhandelt met de zorgverzekeraars. In verband met de veranderingen die plaats vinden in het werkveld, vroegen wij drie van deze koepels, SRBAG, RBNG en KAB naar hun mening hierover, hun verwachtingen voor de toekomst en de rol die zij voor de beroepsverenigingen zien weggelegd.

Een dringende aanbeveling aan beroepsverenigingen luidt om veel meer in te zetten op het verwoorden van gemeenschappelijke doelen, om daarmee de publieke opinie op een positieve manier richting dit veld van de gezondheidszorg te sturen. ‘Er wordt te weinig met één mond gesproken. Als je als branche meer nadenkt over je gemeenschappelijke doel, kun je ook werken aan publiekscampagnes.’

Het hele artikel is te lezen vanaf pagina 26 in het VNGK 6/11

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.