De WGBO binnen het complementaire veld

19 juni 2014

Door: Toine de Graaf

Naleven wetgeving blijkt niet altijd eenvoudig

De rechtspositie van de patiënt in de Nederlandse gezondheidszorg is de laatste twee decennia versterkt, met gerichte wetgeving. De komst van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), midden jaren negentig, geldt in dit opzicht als een mijlpaal. De WGBO vormt het juridisch kader voor de (contractuele) relatie tussen een hulpverlener en de patiënt. Het maakt daarbij niet uit of hulpverleners regulier werken of complementair. Een overzicht van de rechten en plichten die de WGBO met zich meebrengt voor jouw praktijk.

De belangrijkste rechten die de patiënt heeft in zijn relatie met een hulpverlener, zijn vastgelegd in de WGBO. Deze wet is aan verandering onderhevig. Op het moment wordt gewerkt aan een nieuw wetsvoorstel. De richtlijnen waaraan therapeuten moeten voldoen gaan dus veranderen. Desondanks kiezen wij ervoor je toch een overzicht te geven van de huidige voorschriften.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 51 in het VNGK 4/14.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.