Een leven in het licht van licht

25 april 2019

Door Ellen Vunderink

Dit interview is het derde in de inspiratiereeks van interviews met mensen die iets uitzonderlijks hebben gecreëerd. Geen interviews over wát ze hebben neergezet maar over hóe dat zo is gekomen. Met maar één vraag: ‘Wat heeft je bewogen om te doen wat je hebt gedaan?’. Deze keer sprak ik met Roeland van Wijk, een fenomeen in de wereld van het licht en haar toepassingen. Ik luisterde naar zijn verhaal en zag hem stralen als hij vertelde over het wonder dat geschiedt als je licht laat spreken.

Het ontroerendste moment in het gesprek was de stilte nadat Roel van Wijk zei dat we elkaar pas werkelijk ervaren als we vanuit coherentie met onszelf samen zijn met de ander. In deze zin schemert al door dat ik, nog meer dan anders, ervoer dat woorden op zoveel momenten tekortschieten. In ons gesprek spraken de stiltes de helderste taal. Maar al ben ik me bewust van de beperkingen van het woord, toch deel ik Roels woorden graag met u.

‘Op school leren we niet dat we uit licht bestaan. Dat is zo jammer! Want wat wij nu steeds meer ontdekken over licht is essentieel voor wat je onze gezondheid kunt noemen. En het is ook essentieel voor hoe wij met elkaar communiceren, van moleculair niveau tot het niveau van de samenleving als geheel.
Maar laten we eerst kijken naar het begrip gezondheid. Ik vind gezondheid eigenlijk een vervelend woord, want je weet niet wat gezond is. In onze taal zijn we ziek of gezond. Een gedachte is bijvoorbeeld dat we gezonder zouden worden als we gaan fitnessen, een maatstaf is hoe lang je het uithoudt op een fiets. Maar dat zegt natuurlijk niks over de staat van je totale gezondheid, over je fysieke en geestelijke gezondheid, over de gezondheid van je ziel. We zijn allemaal een beetje gezond en een beetje ziek, dat fluctueert constant.

Meer informatie:
www.melunaresearch.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 30 in VNIG 3/19.

Wilt u het hele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:
Dit interview was gericht op de drijfveren van Roel van Wijk, op wat hem beweegt en fascineert. Wilt u nu meer weten over zijn werk? Deze boeken geven het antwoord op uw vragen:
Light in Shaping Life, – Biophotons in Biology and Medicine, Roeland van Wijk , Publisher: MELUNA, 2014, ISBN-13: 9789081884327 
Biophoton Technology in Energy and Vitality Diagnostics – A Multi-Disciplinary, Systems Biology, and Biotechnology Approach, Roeland van Wijk, Yu Yan, Eduard P.A. van Wijk, Publisher: MELUNA, 2018, ISBN-13: 9789081884341