Ervaringen op de grens van leven en dood

3 december 2012

Door: Ineke Koedam

‘Maak mijn tas maar klaar want Dirk wacht op mij’. Dus mijn moeder zag haar man die op haar zat te wachten. Ze zag ook andere familieleden, maar het ging vooral om haar man, die was heel jong gestorven.’ (uit: ‘In het licht van sterven’)

Bekend is dat ervaringen als deze veel minder ongewoon zijn dan we doorgaans aannemen en dat ze voorkomen in alle culturen en religies, meestal in de weken, dagen of uren voordat de dood intreedt. Toch worden ze vaak verzwegen. In het beste geval om de ervaring te bewaren als speciaal kleinood, maar vaker omdat stervenden bang lijken te zijn dat anderen de realiteit van de ervaring zullen ontkrachten, bagatelliseren of toeschrijven aan angst of verwardheid. Ook zorgverleners willen er nog weleens over zwijgen omdat ze denken dat ze niet als professioneel worden gezien.

Meer informatie:
www.weerschijn.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 10 in het VNGK 1/13.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.