Geluid van binnenuit

11 april 2013

Door: Angela Dol

Tinnitus is een klacht waarmee mensen maar moeten leven. Dat raakte Angela Dol, waarop zij zich verdiepte in de medische, emotionele en energetische kant ervan. Inmiddels heeft zij mensen behandeld en zijn er voorzichtige resultaten. Men heeft minder last van het geluid, doordat men er beter mee om kan gaan en het geluid minder hard waarneemt. Mensen kunnen deze aandoening zelf actief benaderen door te kijken naar de onderliggende reden ervan. Cliënten krijgen daardoor meer grip op hun klacht.

Een goede definitie van tinnitus is: geluid waarnemen waarvoor geen externe bron is en dat door niemand anders gehoord wordt. In het Nederlands is tinnitus ook bekend als ‘oorsuizen’, dat feitelijk geen goede naam is. Tinnitus zit niet in het oor, maar eerder in het hoofd, waar de hersenen de zenuwprikkels waarnemen. Het lawaai kan allerlei vormen aannemen, met verschillende toonhoogten en intensiteit. De immer aanwezige toon kan iemand behoorlijk uitputten of zelf depressief maken. En omdat extern lawaai slecht verdragen wordt, is het gevaar van een sociaal isolement aanwezig. Over de oorzaken van tinnitus is nog veel onduidelijk. Wetenschappers zijn het erover eens dat langdurige blootstelling aan hard geluid er één van is. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de complementaire benadering bij tinnitus.

Tinnitus lijkt bij veel mensen ontstaan te zijn na een heftige gebeurtenis, waarbij iemand ver over zijn grenzen is gegaan. Vaak is er ook een andere klacht, die in eerste instantie niets met de tinnitus te maken lijkt te hebben, maar toch daarmee verbonden blijkt te zijn. Bijvoorbeeld kaakpijn na verkoudheid of tandheelkundige behandeling. De natuurgeneeskunde kijkt holistisch naar klachten of problemen. Welke organen zijn bij de klachten betrokken en wat betekenen deze emotioneel en psychisch voor je? Vervolgens wordt bepaald welk systeem geprikkeld, gekalmeerd of ondersteund moet worden. Het gevolg is dat mensen met tinnitus veelal verschillend behandeld worden.

Na het intakegesprek wijst een diagnostische segmentmassage uit of het lichaam de informatie van de intake bevestigt of dat ook andere waarnemingen of ervaringen van belang zijn. De segmentmassage is een belangrijk onderdeel van de behandeling bij tinnitus, gericht op prikkeling van het zenuwstelsel.

Daarnaast blijken mensen met tinnitus vaak een tekort te hebben aan de mineralen magnesium en zink of vitamines B1, B6, B12 en D3. Vitamine B1 is gerelateerd aan audiofobie. Vaak zijn mensen met tinnitus gevoelig voor harde (onverwachte) geluiden en raken ze vermoeid door bijvoorbeeld veel hard pratende mensen om zich heen.

Energetisch gezien kan tinnitus in verband worden gebracht met communicatie en zelfexpressie. Door de wijze van communicatie te verbinden aan tinnitus wordt er een vlak aangeraakt dat bij veel mensen onbekend is en waar ze soms van schrikken. Het gaat hier om de innerlijke communicatie, iets dat vaak niet veel aandacht krijgt. Een ander aspect is gehoorzaamheid. Volgens Louise Hay weigert iemand met tinnitus (vaak onbewust) te luisteren en kan de innerlijke stem niet horen.

Het keelgebied is de plaats van spreken en communicatie, maar ook van horen en gehoorzamen. Als verbindingsweg tussen hoofd en lichaam is de smalle keeldoorgang de bottleneck voor het passeren van energie. Dit kan verklaren dat mensen met tinnitus meestal ook nek/schouderklachten hebben. Eerlijk leren communiceren en je angsten onder ogen zien zijn essentieel in het luisteren naar de innerlijke en uiterlijke stem. Het geluid dat in het hoofd wordt waargenomen, zou je kunnen zien als een waarschuwingssignaal dat grenzen worden overschreden. Het wordt tijd om naar binnen te gaan en naar het zelf te luisteren. Hiermee geef je erkenning aan de aandoening in plaats van er tegen te vechten. Door de innerlijke stem te volgen, creëer je rust.