Het innovatieve ‘ecosysteem’ van Buurtzorg

12 december 2017

Door: Fleur Kortekaas

Het Nederlandse zorgstelsel staat onder druk, met een inmiddels oncontroleerbare stijging van de zorgkosten. Door de eisen van zorgverzekeraars en door de wijze waarop zorg is georganiseerd, is er een bovenmatige aandacht voor het regelen en leveren van diensten en goederen. Hierbij raakt de mens in de patiënt ondergesneeuwd. De nadruk ligt op ziekte, niet op preventie. Onder zorgverleners is er frustratie over de bureaucratie die gepaard gaat met het leveren van zorg, wat leidt tot werkontevredenheid. Mensen die ooit gemotiveerd begonnen, haken af.1 Ook in de wijkverpleging is de werkdruk hoog en leeft deze onvrede. Buurtzorg introduceerde een andere manier van werken, die zeer succesvol blijkt te zijn.

In 2006 werd Buurtzorg Nederland opgericht door Jos de Blok. Het is een concept dat een grote vlucht heeft genomen. Anno 2017 wordt het zorgmodel uitgerold in 28 verschillende landen, werken 2400 Buurtzorgteams voor bijna 100.000 cliënten en is Buurtzorg Nederland tot vijf keer toe uitgeroepen als beste werkgever van het jaar. Het succes van de organisatie ligt het in het terugbrengen van de eenvoud en het vooropstellen van menselijkheid in de zorg. Het is een herwaardering van het beroep van verpleegkundige.

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine, zelfsturende teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. De relatie tussen cliënt en verpleegkundige staat daarbij centraal. Het motto van Buurtzorg is ‘menselijkheid boven bureaucratie’. Zorg leveren in overleg met de cliënt, met een team dat zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering daarvan.2 Door de eenvoudige manier waarop Buurtzorg georganiseerd is, kunnen de wijkverpleegkundige en ziekenverzorgende met hun zorg weer dichter bij de mens zijn. Zij hebben meer plezier in hun werk en de cliënten zijn tevreden over de geboden zorg en aandacht.

Meer informatie: www.buurtzorgnederland.com

Lees het gehele artikel vanaf pagina 36 in VNIG 1/18.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:

  1. Zorgrelatie centraal Partnerschap leidend voor zorginkoop Den Haag, oktober 2017 Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
  2. Kreitzer, M. J., Monsen, K. A., Nandram, S., & de Blok, J. (2015). Buurtzorg nederland: a global model of social innovation, change, and whole-systems healing. Global Advances in Health and Medicine : Improving Healthcare Outcomes Worldwide, 4(1), 40–4.