Mythen zijn de dromen van de cultuur

10 juni 2016

Door: Rinus van Warven

‘Alleen als we zelf gaan graven, ons een weg banen door onze eigen verdedigingsmuren heen naar het diepe duister in ons, komen we erachter wat wij van oorsprong en in beginsel zijn. Graven in onszelf. Daar ligt een schat. Onze eigen mythe. Ons levensthema. Onze bijdrage aan het leven, aan het grote geheel, aan de wereldziel. Wat is het heilzaam om dan de weg terug te vinden.’

De mythe gaat volgens coach en verhalenverteller Harm Knoop altijd over het Leven. Met een hoofdletter. ‘En wel over het leven in zijn diepste kern en wezen,’ Hij is theoloog en werkt als trainer, coach, inspirator, docent en vertrouwenspersoon. ‘Het gaat over de zin en de betekenis van de mens in het universum, het grote geheel, en omgekeerd: over de zin en de betekenis van het universum in de mens. Oftewel, de mythe, de mythologie, en dus ook de religie gaat over de ziel. De ziel is dat wat de mens uiteindelijk mens maakt.’

Lees het gehele artikel vanaf pagina 46 in het VNGK 4/16.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Harm Knoop (2012). Leef je eigen mythe, Over religie, mythen en ons zelf, Uitg. Valckhof Pers, ISBN 9789056253837
2. Joseph Campbell (2011). De held met de duizend gezichten, Uitg. Atlas Contact, ISBN 9789025436070
3. Karen Armstrong (2005). Mythen, een beknopte geschiedenis, Uitg. De Bezige Bij, ISBN 9789023418016
4. Clarissa Pinkola Estés (1994). De ontembare vrouw als archetype in mythen en verhalen, Altamira Becht, ISBN 9023008499
5. Robert Bly (2008). De wildeman, Uitg. Spectrum, ISBN 9789047508281