Sacred Space

22 oktober 2018

Door: Anna Kruyswijk-van der Heijden

Begin 2018 verscheen in het tijdschrift Global Advances in Health and Medicine1 een interessant en ontroerend persoonlijk verslag van Pamela Adelstein, huisarts en acupuncturist in Codman Square Health Center, een holistisch en integraal gezondheidscentrum in Dorchester USA, met de titel ‘Sacred Space’. Anna Kruyswijk-van der Heijden bestudeerde het artikel en deelt haar ideeën hierover met ons.

In een religieuze context zou je ‘sacred space’ kunnen begrijpen als ‘heilige’ of ‘gewijde’ ruimte, doelend op de transcendente ervaring dat je ergens bent waar je je verbonden voelt met iets wat groter is dan jijzelf. Dat kan een gebedsruimte zijn, of ergens anders zoals de natuur. Pamela Adelstein betoogt dat een ‘sacred space’ overal, dus ook in de spreekkamer, kan ontstaan doordat mensen deze creëren. Dit is wat zij bewust probeert te doen in haar werk als arts, een ruimte creëren waarin de patiënt zich veilig en begrepen voelt, en waar deze zich kan uitspreken. Adelstein heeft een drukke binnenstadpraktijk met patiënten die in veel opzichten problemen hebben.

De speciale sfeer die Adelstein brengt in haar spreekkamer, waar zij ook acupunctuur toepast, is niet afhankelijk van een relaxstoel of zachte muziek, maar van de intentie van de arts zelf. Hierdoor voelt de patiënt de vrijheid om met alles voor de dag te komen waarover deze zich zorgen maakt. Adelstein is zich bewust van de conventionele arts-patiëntrelatie, waar de arts de ‘macht’ heeft. Zij vermindert deze macht door deel te worden van de gewijde ruimte en zichzelf als instrument te zien voor heling en genezing. Zij probeert de patiënt vanuit haar hart tegemoet te treden, en met aandacht en medeleven te luisteren. Zo ontmoet zij de patiënt waar deze is, ook al kan ze niet altijd het probleem oplossen. Ze maakt bewust gebruik van aanraking, soms in de vorm van een hug, als uiting van respect en nederigheid.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 36 in het VNIG 6/18.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. Adelstein P. Sacred Space. Global Adv Health & Med 2018;7:1-2
  2. Slieper CF. et al. From technician to professional: integrating spirituality into medical practice. Am J Bioeth. 2007 Jul;7(7):26-7.
  3. Koenig HG. Religion, spirituality and health: a review and update. Adv Mind Body Med. 2015;29(3):19-26.
  4. Luchetti G et AL. Spirituality, religion, and health: over the last 15 years of field research (1999-2013). Int J Psychiatry Med. 2014;48(3):199-215.
  5. Huprich SK et al. Expanding the construct validity of the relationship profile test: associations with physical health and anaclitic and introjective traits. Assessment. 2010 Mar;17(1):81-8
  6. Haggerty G. et al. Correlates of interpersonal dependency and detachment in an adolescent inpatient sample. Bull Menninger Clin. 2015 Fall;79(4):281-304