State of the Art ADHD

14 juni 2011

Door: Eric van Schijndel

Als we over ADHD spreken wordt doorgaans de beelden ADHD, ADD, ADHD-NOA en ODD/OCD bedoeld. Onder PDD (Pervasive Developmental Disorder) vallen de beelden Autisme, PDD-NOS en Asperger. Dyslexie wordt niet bij deze twee categorieën ingedeeld. Slechte schoolprestaties en leerproblemen kan bij alle beelden in meer of mindere mate aan de orde zijn.

In de Codex Medicus vinden we de volgende omschrijving van ADHD: Attention-deficit/hyperactivity disorder is een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Vrijwel altijd begint ADHD voor het 7e levensjaar, gekenmerkt door een dysfunctioneren op school en thuis door aandachtsproblemen en/of hyperactiviteit-impulsiviteit. De criteria voor het vaststellen van ADHD zijn vastgelegd in het DSM-IV systeem. Er is een groep kinderen die de aandachtsproblemen en/of hyperactiviteit-impulsiviteit alleen thuis of op school heeft met matige symptomen. Dit noemen we ADHD NOA (niet anderszins omschreven) en voldoet niet geheel aan de ADHD criteria.

Regulier zijn de voornaamste maatregelen: medicatie (zoals Ritalin), gedragstherapie, remedial teaching en fysiotherapie. Soms wordt een dieet voorgeschreven. Daar het patent van Ritalin verlopen is zijn er nu ook andere middelen op de markt zoals Concerta en Strattera. Deze middelen bestrijden slechts de symptomen en kunnen allerlei bijwerkingen hebben, zoals hoofdpijn, duizeligheid, allergische reacties en psychoses. Met name bij ernstige vormen van ADHD (10%) lijkt medicatie onvermijdelijk.

Het complete artikel leest u vanaf pagina 54 in VNGK 4/11.