Therapeutische vaardigheden: De integrale therapeut

7 juni 2012

Door: Els Smits

Een balans tussen binnen en buiten

Integrale en integratieve geneeskunde zijn termen die vandaag de dag in opmars zijn. Maar wat wordt er precies onder integrale geneeskunde verstaan? Waar moet je aan voldoen om jezelf een integraal therapeut te kunnen noemen? Binnen de VNT dient het boek ‘Integral health – the path to human flourishing’ van de Amerikaanse arts Elliott Dacher als leidraad voor deze thematiek. De auteur heeft een even heldere als mooie visie op het bereiken van een optimale gezondheid. Welke lessen kunnen therapeuten in de natuurgeneeskunde van hem leren?

Elliott Dacher begon zijn carrière als conventionele arts die, uitgaand van klachten en symptomen, een medische oplossing bood. Gaandeweg realiseerde hij zich echter dat hij de mentale nood van zijn patiënten niet kon beantwoorden. Hij zag in dat het verlangen van geest en ziel zich uitte in fysieke symptomen, die vervolgens een diagnostisch stempel opgedrukt kregen. De werkelijke oorsprong van de kwaal werd daarbij volledig over het hoofd gezien. Dit deed Dacher besluiten een tweede studie geneeskunde te gaan volgen in het Oosten, waar hij zich bekwaamde in het helen van binnenuit.

Het hele artikel is te lezen vanaf pagina 40 van het VNGK 4/12.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.