Therapeutische vaardigheden: Het traject van toelating

2 april 2012

Door: Els Smits

In oktober van het afgelopen jaar benadrukte Netty Nieuwlaat in dit Vakblad hoe belangrijk het is dat natuurgeneeskundigen beschikken over goed ontwikkelde therapeutische vaardigheden. Het gebrek eraan leidt in de praktijk tot klachten bij onze cliënten, wat het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van ons vak niet ten goede komt. Maar wat versta je nou precies onder therapeutische vaardigheden? En hoe kun je je die vaardigheden eigen maken of verder ontwikkelen? Een onderwerp dat we belangrijk genoeg vinden om er een rubriek van te maken. Met als aftrap de toelatingstrajecten van de beroepsverenigingen VNT en LVNG.

VNT
Rob van der Luit is de voorzitter van de toelatingscommissie van de VNT, die verder uit nog twee andere leden van de vereniging bestaat. Hij legt uit wat er bij de toelating tot de VNT komt kijken.

Het hele artikel is te lezen vanaf pagina 43 van het VNGK 3/12.