Wkkgz: aan welke eisen moet u voldoen?

17 oktober 2017

Door: Toine de Graaf

Begin 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingevoerd. Sinds afgelopen januari is deze wet volledig van kracht. De Wkkgz verplicht grote en kleine zorgaanbieders, en dus ook zzp’ers, om aan nieuwe (kwaliteits)regels te voldoen. De wet geldt ook voor aanbieders van complementaire/alternatieve geneeswijzen en geeft onder meer aan wat er moet gebeuren als een cliënt een klacht heeft over de geleverde zorg.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) staat niet op zichzelf, maar past in de trend van de afgelopen decennia. De wet draagt immers bij aan versterking van de positie van de cliënt/patiënt, waar het ministerie van VWS al tijdenlang aan werkt. Toch is het niet zo dat sprake is van één doorgaande ontwikkelingslijn. We hebben eerder te maken met een onregelmatig wetgevingstraject dat zich kenmerkt door vallen en opstaan. Zo zag het er aan het begin van dit decennium nog uit dat er een allesomvattende patiëntenwet zou komen. Maar het ‘Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg’, een project onder voormalig VWS-minister dr. Ab Klink, heeft het uiteindelijk niet gehaald. Dit na toenemende kritiek van onder meer zorgaanbieders en de Raad van State. De grote en veelomvattende wet werd vervolgens in stukken geknipt. En één van die stukken is de Wkkgz geworden.

Een belangrijke doelstelling van de Wkkgz is meer vaart brengen in de klachtprocedure, zodat deze zich niet meer eindeloos kan voortslepen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling duurt vaak lang en vindt plaats op een onpersoonlijke manier. Terwijl mensen met een klacht zich juist gehoord willen voelen. Daarnaast willen zij dat anderen in de toekomst niet hetzelfde hoeven mee te maken. De nieuwe wet wil daarom waarborgen dat patiënten kunnen vertrouwen op kwalitatief goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Zorgverleners kunnen op hun beurt leren van klachten. Doel van de Wkkgz is dan ook: meer openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen, en hiervan proberen te leren. Met als oogmerk de zorg te verbeteren.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 31 in VNIG 6/17.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Meer informatie:
www.rijksoverheid.nl
www.scag.nl
www.nibig.nl