Qi gong tegen risico op depressie bij chemokuur

27 May, 2021

Bij patiënten met maag-darmkanker die chemotherapie ondergaan en een hoog risico op depressie hebben, is in een studie gekeken naar de effecten van qi gong op depressieve gevoelens en kwaliteit van leven.

Tachtig mensen met gastro-intestinale kanker deden mee aan de prospectieve, gerandomiseerde-gecontroleerde klinische trial. Ze werden willekeurig ingedeeld in de interventie- of controlegroep. Participanten in de interventiegroep kregen vier weken lang vijf sessies qi gong per week en een conventionele behandeling. Participanten in de controlegroep kregen alleen een conventionele behandeling.

De depressieve symptomen werden gemeten via de Self-Rating Depression Scale. Negatieve gedachten en kwaliteit van leven werden gemeten met twee vragenlijsten: de Automatic Thoughts Questionnaire en de European Organization for Research and Treatment of Cancer Core Quality of Life Questionnaire-core30.

In de controlegroep viel een deelnemer af gedurende de studie, de rest deed volledig mee. Vergeleken met de controlegroep rapporteerde de interventiegroep na vier weken significant minder depressieve gevoelens en negatieve gedachten. Daarnaast lieten zij een significante verbetering zien in algehele gezondheid; specifieker gold dit ook voor verbeteringen op het fysieke, emotionele, cognitieve en sociale vlak.

De onderzoekers concluderen dat qi gongoefeningen nuttig kunnen zijn om depressie te verlichten, negatieve gedachten te verminderen en kwaliteit van leven te verbeteren bij patiënten met maag-darmkanker die chemotherapie ondergaan.

Bronvermelding:
Yang, L.H. et al. Qigong Exercise for Patients with Gastrointestinal Cancer Undergoing Chemotherapy and at High Risk for Depression: A Randomized Clinical Trial. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Published online 12 May 2021.