03-voorwoord
VNGK 6/13

De november/december editie kent een grote verscheidenheid aan artikelen. Het hoofdartikel gaat over Richard de Leth, de man achter Oersterk.

* Voorwoord, Hoe bekrompen kun je zijn, door Ellen Vunderink
* Column Bruggenbouwen: Woordeloos spreken, door Elly Verblaauw
* Richard de Leth, de man achter Oersterk, door Els Smits
* Jezelf upgraden naar Therapeut 2.0, door Ria Teeuw en Esther van Dam
* Medische basiskennis: Bloed en bloedvaten, door Els Smits
* De praktijk van…, door Anna Myrthe Korteweg
* ‘Een plant is een proces’, door Ria Teeuw
* Lagere behandelkosten met homeopathie, door Els Smits
* Integrative medicine in de geestelijke gezondheidszorg, door Erik Ouwerkerk
* Diergedrag als toegangspoort naar bewustzijn, door Ria Teeuw
* Wanneer paranormale therapie?, door Carola Duis en Els van Es
* Column Homeopathie: Rouwverwerking, door Alex Leupen en Mirjam van Zweeden
* Met Ayurveda door de dag bewegen, door Coen van der Kroon
* Oervoeding voor de allerkleinsten, door Lydia Kimman
* Meldcode huiselijk geweld, door Ria Teeuw
* Met lichaamsgerichte psychotherapie werken aan gezondheid, door Erik Ouwerkerk
* Gezond ouder worden in beweging, door Andrea van Vuuren
* Reflexpunt: Een wereld zonder afhankelijkheid, door Marja van der Ende

Voorwoord: Hoe bekrompen kun je zijn?

De Meester Kackadorisprijs 2013 van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) wordt dit jaar uitgereikt aan het samenwerkingsverband van de vijf grootste zorgverzekeraars VGZ, ONVZ, Achmea, Menzis en CZ, die gezamenlijk opleidingsnormen voor Medische en Psychosociale Basis Kennis op hbo-niveau hebben geformuleerd.

Ieder jaar verbaast het mij weer hoe bekrompen de VtdK is. Zij stelt zich helemaal niet ten doel om de maatschappij te behoeden voor kwakzalvers. Nee, het enige dat ze beoogt is om de reguliere zorg te behoeden voor verandering. Ze ontkent het bestaan van onderzoeksresultaten die aantonen dat CAM positieve effecten heeft en is gewoon domweg tegen alles dat niet regulier is.

Hoe dom is dat?
De maatschappij vraagt steeds meer om complementaire en alternatieve zorg. De zorgverzekeraars werken daarom aan het borgen van de patiëntveiligheid door opleidingsnormen voor medische basiskennis te formuleren. Er komen ook steeds meer onderzoeken naar de effecten van CAM. Dat onderzoek is nodig want het is zowel voor behandelaars als voor patiënten van belang dat de resultaten van CAM-behandelingen helder en transparant zijn. Geloven en weten dat je effect sorteert, is één ding.

Meten en weten is cruciaal als wij CAM een wezenlijk onderdeel willen laten worden van de Nederlandse gezondheidszorg. Zorg Natuurlijk Bewijzen is een onderzoek dat CAM-therapeuten de kans geeft om te bewijzen wat het effect is van hun therapie. Het werkt met een gevalideerde vragenlijst en wordt serieus genomen door de zorgverzekeraars. Zij kennen het onderzoek en zijn nieuwsgierig naar de uitkomsten.

Zorg Natuurlijk Bewijzen geeft jou als therapeut bovendien inzicht in je eigen effectiviteit. Je krijgt de scores van jouw patiënten en weet daardoor exact wat je behandeling je patiënt heeft opgeleverd. Daarmee krijg je dus handvatten voor de ontwikkeling van je eigen functioneren en voor het verbeteren van je praktijk.

Hoe goed zou het zijn als jij meewerkt aan het vergaren van bewijs voor de effectiviteit van CAM?

Doe je mee? Ga naar www.soffos.eu en neem contact op met Marij Schüsler. Ze helpt je graag!

handt. ellen