Aromatherapie bij neuropathische pijn

20 februari 2018

Door: Rita Van Parys

Neuropathische pijn of zenuwpijn is een vaak voorkomende vorm van chronische pijn, die wordt veroorzaakt door ziekte of beschadiging van het centraal zenuwstelsel (bijvoorbeeld door een beroerte of multipele sclerosis) of van het perifere zenuwstelsel. De pijnprikkels die op die manier ontstaan hebben geen functie. De prevalentie van zenuwpijn wordt geschat op 6.9 tot 10 procent van de wereldbevolking. In dit artikel worden enkele mogelijkheden van het gebruik van essentiële oliën voor de verlichting van perifere neuropathische pijn beschreven.

De beschadiging van de perifere zenuwvezels kan van verschillende aard zijn, zoals door trauma, ischemie, infectie, etc. Het uit zich in een abnormale pijnervaring als tintelingen, prikken, doof gevoel, jeuk, branderigheid, maar ook scherpe pijn, een pijnlijk koudegevoel of het gevoel van een elektrische shock. De meest voorkomende onderliggende aandoeningen zijn diabetische neuropathie, chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie, zenuwletsel na chirurgie of trauma (beschadiging van een huidzenuw), postherpetische neuralgie en trigeminusneuralgie.

Zenuwpijn heeft een negatieve impact op de kwaliteit van leven, op het functioneren en op de stemming. Naast fysieke inactiviteit is er ook sprake van een verminderde zelfredzaamheid en isolatie, wat aanleiding kan geven tot eenzaamheid, angst, onzekerheid en depressie. Symptomen die ieder voor zich de pijnbeleving kunnen verergeren. Zenuwpijn reageert niet op gebruikelijke analgetica en is moeilijk te behandelen. De gebruikelijke farmacotherapie bestaat uit anti-epileptica, antidepressiva en sterke opioïden met vaak een ontgoochelende vermindering van de pijn en vele nevenwerkingen zoals duizeligheid en sedatie.

Aromatherapie kan gedefinieerd worden als een holistische therapie met als doel het lichamelijk, geestelijk en emotioneel welzijn van de mens te verbeteren. In de aromatherapie maakt men gebruik van essentiële oliën of etherische oliën, verkregen door distillatie van bepaalde plantendelen van aromatische planten. Essentiële oliën zijn zeer geconcentreerd en hebben een complexe samenstelling. Een goede kennis van de bestanddelen is belangrijk, teneinde deze oliën op een juiste manier toe te passen voor een optimale doeltreffendheid en veiligheid. Een essentiële olie heeft drie dimensies namelijk materie (de moleculen), energie (elektronenoverdracht met invloed op metabole processen in het lichaam) en informatie (geur of psychosensoriële informatie met invloed op de psyche, emoties en gedrag). De verschillende toedieningswijzen zijn: via de huid, inhalatie en oraal.

Meer informatie: www.prolaurus.com

Lees het gehele artikel vanaf pagina 14 in VNIG 2/18.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. De Jong L, Janssen PGH, Keizer D, Köke AJA, Schiere S, Van Bommel M, Van Coevorden RS, Van de Vusse A, Van den Donk M, Van Es A, Veldhoven CMM, Verduijn MM. NHG-Standaard Pijn.
  2. Fallon M.T. et al. Cancer treatment-related neuropathic pain: proof of concept study with menthol –a TRPM8 agonist. Support Care Cancer 15 February 2015.
  3. Greenway F.L. et al Temporary relief of postherpetic neuralgia pain with topical geranium oil. (2003) The American Journal of Medicine, Volume 115.
  4. Metin Z G et al. Aromatherapy Massage for Neuropathic Pain and Quality of Life in Diabetic Patients (2017) Journal of Nursing Scholarship, 2017; 49:4, 379-388.
  5. Peyman Petramfar et al. Tachyspermum amni 10 % topical cream versus placebo on neuropathic pain, a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Neurol Sci 11 May 2016