Beeldtaal van de ziel

13 Dec, 2022

Door Constance Campagne

In het huidige tijdsgewricht zijn de creatieve vermogens van de gemiddelde westerse mens ernstig in het geding. De verbeeldingskracht wordt ondergesneeuwd door het huidige westerse prestatiedenken. Er is een uitweg als je leert terug te gaan naar het eigen voedende beeldenrijk. De Arno Stern-ateliers bieden daar een fantastische poort en veilige haven voor.1 Expressie geven aan de eigen zielenbeelden is op zichzelf al een verwerkend en helend proces. Tegelijkertijd spiegelen beeldtaal en karakter elkaar.2 De duiding van beelden kan daarom een hulpmiddel zijn bij het in kaart brengen van iemands karakter en zijn toestand op dit moment.

Om meer inzicht te krijgen in iemands karakter ontwikkelde ik over de loop van de jaren een werkwijze die is voortgekomen uit drie kennisgebieden: de universele beeldtaal van de schildermethode van Arno Stern, kennis over de universele archetypen en symbolen uit de Jungiaanse psychologie en kennis over de universele energieën uit de psychologische karakterastrologie.

Elk kind wordt geboren met een grote verbeeldingskracht. Ook later kan het met behulp van zijn eigen voorstellingsvermogen tot de meest creatieve oplossingen komen voor allerhande levensvraagstukken, of dat nu een wiskundig probleem, een relationele kwestie, of een nieuw ontwerp betreft. Elk fenomeen van de menselijke cultuur is ooit voortgekomen uit dit unieke imaginaire voorstellingsvermogen.3 Van nature heeft elk mens dus toegang tot een diepe inspiratiebron in hemzelf waaruit hij kan putten. Helaas is deze toegang tot de verbeeldingskracht in het gedrang. De bron zelf is niet opgedroogd, maar velen van ons kunnen er niet meer bij. De toegang wordt namelijk ernstig bemoeilijkt door het huidige westerse denken met zijn op resultaat gerichte systemen, jachtige maatschappij en vele beelden uit het consumentisme. Hierbij draait het vooral om buitenkant, cijfers, competitie en het snelle streven naar een bepaald doel in de toekomst. In deze op mannelijke waarden gebaseerde systemen past het niet stil te staan in het hier en nu en in stilte op zoek te gaan naar antwoorden in onszelf die ons vooruit zouden kunnen helpen.

Meer informatie: www.palet18.nl, www.ruimteaandeovertoom.com

Lees het gehele artikel vanaf pagina 16 in het VNIG 1/23.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Campagne C. De schildermethode van Arno Stern: een fantastische poort naar de eigen verbeeldingskracht. Mantra. Lente 2019, nr. 18 Beelddenken en verbeelding, p. 25-35.
2. Campagne C. Beeldtaal en karakter als spiegel van elkaar. Mantra. Lente 2019, nr. 18, Beelddenken en verbeelding. p. 36-46.
3. Sir Robinson K. in de Documentaire Alphabet van Wagenhofer E. 2013, YouTube Geraadpleegd van www.youtube.com/watch?v=JO7M4JAkDDk
4. Stern A. (2011). Le Jeu de peindre. Arles: Actes Sud.
5. Stern A, Lindbergh P. (2005) Heureux comme un enfant qui peint. Monaco: Editions de Rocher.
6. Stern A. (2015) Wie man kinderbilder nicht betrachten soll. Hamburg: Edel Verlagsgruppe.
7. Stern A. (2003) Der Malort. Einsiedeln: Daimon Verlag.
8. Jacobi J. (2004). De psychologie van C.G. Jung. Rotterdam: Lemniscaat.
9. Hamaker-Zondag K. (1978). Psyche en astrologisch symbool. Amsterdam: Schors.
10. Hamaker-Zondag K. (1980). De astrologische duiding deel 2 – Wezen en werking van planeten. Amstelveen: Symbolon.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter