Beter slapen met aromatherapie

20 Jun, 2024

Door Greetje Van den Eede

Om overdag goed te functioneren, heb je slaap nodig. Een kwaliteitsvolle slaap zorgt voor een betere werking van het neurologische, het cardiovasculaire, het endocriene en het immuunsysteem. Daarnaast verlaagt het het risico op een aantal aandoeningen.1 Op mentaal niveau zorgt het voor meer aandacht, concentratie en motivatie en kun je vlotter denken en beter problemen oplossen.2 Naast een goede slaaphygiëne verdient aromatherapie een belangrijke plaats in de aanpak van slaapproblemen, omwille van de efficiëntie en de lage kostprijs, maar ook omdat essentiële oliën veilig en gemakkelijk inzetbaar zijn.

Al na één nacht slaapgebrek reageer je overdag minder adequaat op allerlei situaties. Bij een slechte, onrustige slaap is je brein niet goed in staat om stresserende gebeurtenissen te verwerken. Slaapgebrek verhoogt namelijk de activiteit van de amygdala. Deze maakt, samen met de hippocampus en de hypothalamus, deel uit van het limbisch systeem, dat verantwoordelijk is voor de reacties van het lichaam op angst en stress. Het limbisch systeem wordt geactiveerd door stresserende gebeurtenissen. Een rustige slaap, waarin de nodige aanpassingen plaatsvinden in de communicatie tussen hersencellen, blijkt essentieel voor het herstel.3

Slapen is net zo belangrijk als gezonde voeding en beweging om gezond te blijven. Desondanks slapen veel mensen korter dan aanbevolen of lijden ze zelfs aan slaapstoornissen. Slapeloosheid of insomnie is één van de meest voorkomende slaapstoornissen, en kenmerkt zich door moeilijk inslapen, niet doorslapen of te vroeg wakker worden. Slaapapneu en andere ademhalingsstoornissen, parasomnie (waaronder slaapwandelen en tandenknarsen) en rusteloze benen worden ook bij slaapstoornissen gerekend.

Meer informatie: www.groothandboekaromatherapie.com

Lees het gehele artikel vanaf pagina 22 in het VNIG 4/24.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Sayorwan, W., Siripornpanich, V., Piriyapunyaporn, T., Hongratanaworakit, T., Kotchabhakdi, N., & Ruangrungsi, N. (2012). The effects of lavender oil inhalation on emotional states, autonomic nervous system, and brain electrical activity. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet, 95(4), 598–606.
2. Baranwal, N., Yu, P. K., & Siegel, N. S. (2023). Sleep physiology, pathophysiology, and sleep hygiene. Progress in cardiovascular diseases, 77, 59–69.
3. Vandekerckhove, M., & Wang, Y. L. (2017). Emotion, emotion regulation and sleep: An intimate relationship. AIMS neuroscience, 5(1), 1–17.
4. GGZ Standaarden (z.d.). Bijwerkingen. Geraadpleegd op 15 mei 2024, van www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/bijwerkingen/zorg-rondom-bijwerkingen-door-benzodiazepinen/vroege-onderkenning-en-preventie/bijwerkingen-algemeen
5. Sattayakhom, A., Wichit, S., & Koomhin, P. (2023). The Effects of Essential Oils on the Nervous System: A Scoping Review. Molecules (Basel, Switzerland), 28(9), 3771.
6. Van den Eede, G., Verhelst, G. (2022). Groot handboek aromatherapie. Mannavita.
7. Lee, K. B., Latif, S., & Kang, Y. S. (2023). Differences in Neurotransmitters Level as Biomarker on Sleep Effects in Dementia Patients with Insomnia after Essential Oils Treatment. Biomolecules & therapeutics, 31(3), 298–305.
8. Lillehei, A. S., & Halcon, L. L. (2014). A systematic review of the effect of inhaled essential oils on sleep. Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.), 20(6), 441–451.
9. Her, J., & Cho, M. K. (2021). Effect of aromatherapy on sleep quality of adults and elderly people: A systematic literature review and meta-analysis. Complementary therapies in medicine, 60, 102739.
10. Wakui, N., Togawa, C., Ichikawa, K., Matsuoka, R., Watanabe, M., Okami, A., Shirozu, S., Yamamura, M., & Machida, Y. (2023). Relieving psychological stress and improving sleep quality by bergamot essential oil use before bedtime and upon awakening: A randomized crossover trial. Complementary therapies in medicine, 77, 102976.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter