Bioresonantie en het bioveld

27 augustus 2018

Door: José Hoogeveen

Het afgelopen jaar vierde ik mijn 30-jarig jubileum als praktijkhouder van het centrum van Nieuwetijdse Geneeswijzen en heb ik teruggekeken op een proces van integratie van kennis, ervaring, de ontwikkeling van mijn intuïtie en bewustzijn en communicatie in het veld van onder andere bioresonantie en het bioveld. Gaandeweg deed ik veel kennis op over bioresonantieapparatuur en over de overeenkomsten en verschillen in hun werking. Dit artikel vormt een weerslag van wat ik in die dertig jaar leerde over dit onderwerp.

Al tijdens mijn opleiding fysiotherapie lag mijn interesse met name bij de fysiologie van het systeem. Daarnaast heb ik nooit geloofd in het reductionistische mensbeeld waarmee wij opgeleid werden in de fysiotherapie. Er moest een ‘andere, hogere organisatie’ ten grondslag liggen aan de intelligente werking van ons totale organisme naar mijn idee. In de acupunctuur vond ik de samenhangen met de natuur, met de diepere en fijnzinnige energetische systemen in ons lichaam. Maar als westerling wilde ik deze oosterse totaalgeneeskunde, die altijd de basis in mijn denken is gebleven, ook op een westerse manier kunnen vertalen.

In het Westen hebben we sinds de filosofische invloeden van Descartes te maken met een splitsing tussen het geloof en het denken in ons collectieve onderbewustzijn. De ratio werd gekoppeld aan de wetenschap en het geloof aan de religie. In het Oosten zijn geloven en weten (innerlijk weten) verbonden met elkaar. Je gelooft wat je weet. In het Westen is het weten ‘wetenschap’ geworden. Wat inherent is aan wetenschap is dat iets ‘meetbaar’ moet zijn, uit te drukken moet zijn in getallen en statistieken.

Ik was dan ook blij dat ik iets van datgene wat ik geleerd had over de oosterse energiecirculatie kon leren meten. Ik leerde eerst elektro-acupunctuur. Op specifieke acupunctuurpunten konden we met een minimaal meetstroompje de spanning op de acupunctuurpunten meten. Het was het levenswerk van Voll (al rond 1955) die de betekenis van de meetwaarden op diverse acupunctuurpunten volledig in kaart bracht. Maar het werk van Voll was zeer tijdrovend en er werd een eenvoudiger meetmethode ontwikkeld: de Vegatest. Met deze methode was het mogelijk om op één punt een groot aantal frequentiespectra te meten van onder andere organen, chakra’s, meridianen, hormonen, ziekteverwekkers, remedies, medicijnen, etc. In korte tijd kan zo veel meer informatie worden verkregen. De frequenties van alle bovengenoemde systemen waren reeds onderzocht en in kaart gebracht door dr. Rife.

Meer informatie: www.nieuwetijdsegeneeswijzen.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 14 in het VNIG 5/18.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

Bard. J. Allen, Zoski Cynthia G. Voltametry retrospective. Analytic Chemistry, 2000, Volume 72, No 9, pp 346 A-352 A.
Brennan, Barbara, N. Licht op de Aura, 2004.
Capra, Fritjof. De Tao van de Fysica; Een onderzoek naar de parallellen tussen moderne natuurkunde en oosterse mystiek, Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. Utrecht, 2005.
Chopra, D. Quantumgenezing. 2002.
Church Dawson. Je geniale genen, 2010, ISBN 9789020203455.
Clarke, Hulda, Ph.D. N.D. The Cure for All Diseases. New Century Press Chula Vista.CA, 1995.
Coherence in Health. Lezingen Nico Westerman, Roel van Wijk 2007/2009.
Congres Glow in the Dark. Lezingen Roel van Wijk en Nico Westerman 2011.
Congres The Art of Healing. Lezingen Roel van Wijk, Walter Thut, Mae Wan Ho 2014.
Congres The Art of Self-Healing. Lezingen Dawson Church, Prof Yan Schroë, Jan van der Greef, Katharina Deutsch, Ir. Walter K. Thut, Prof. Dr. Dap Hartmann, okotber 2016.
De Meo, J. A brief history of Wilhelm Reichs Discoveries and the developing Science of Orgonomy, Lithigraph 1998, Ashlana.
Einstein, A. Mijn Theorie. Uitg. Het spectrum, 2006.
Emoto, Masaru. De boodschap van water. Ankh Hermes 2005 ISBN 9020283952.
Emoto, Masuro. Water weet het antwoord. Uitg. Ankh Hermes, 2005.
Endler, P.C. et al., Schulte J., (Hrsg). Homoopathie-bioresonanztherapie. Physiologische und Physicalische voraussetzungen-Grundlagenerforschung. Maudrich-Verlag, Wien, 1996.
Endler, P.C. et al. Ubertragung von molekul-Information mittels Bioresonanz-Great (BICOM) im Amphibienversuch. Kontollierte Blindstudie. Erfahrungsheilkunde 44 (3), S. 186-192, 1995.
Engler, L. Wasser-Polaritsphenomen, Informationstrager, Lebensheilmittel. Erfahrungsheilkunde 7/1990.
Galle, M. MORA-bioresonanz……….und es functioniert doch. 2002.
Gerber Richard. Handboek Energetische Geneeskunde. Becht-Haarlem 1997.
Guarneri Erminia, MD, FACC; Rauni Prittinen King, RN, MIH, CHTPI. Challenges and Opportunities Faced by Biofield practioniners in Global Health and Medicine: A White Paper. Global Adv. Health Med. 2015.
Harthun, N., e.a., Schauberger, Victor und Walter. Sonderaugabe Mensch.
Harthun, N. Unkonvetionelle Messmethoden der Wasserqualitat. Mensch und Technik, Naturgemass/Kosmische Evolution, Gruppe der Neuen e.v. 1995.
Und technik Naturgemass/kosmische Evolution; Gruppe der Neuen e.v. 1982
Heidemann, Christel. Die Widerherstellung der Ordnug lebendiger Processe. Band 1, 2, 3, Aufl. 1994.
Hempenius Mirjam. Bioresonantie, bachelorscriptie farmacologie. 2010.
Hufford David J. PhD; Sprengel Meredith, MS; John A. Ives, PhD, Jonas Wayne MD. Barriers to the Entry of Biofield Healing Into ‘Mainstream’ Healthcare. Global Adv. Health Med.2015.
Kokochinegg, P. Wasserstruktur und Biologische Systeme. Institut Biophysik und strahlungsforschung; BS Bericht 19/1987.
Keulemans, M. NOS online, Jacque Benveniste. 2006.
Kretzschmar, Ute. De aarde op weg naar de vijfde dimensie. Uitgeverij Akasha, 2005.
Lipton Bruce. De biologie van de overtuiging. 2007, ISBN 9789020284515.
Ludwig, W. SIT-system-informations-therapie. Spitta-Verlag, Balingen 1994.
Ludwig, W. Objektivierung pathologischer korpereigenen Schwingungen. In: P.C. Endler und A. Stacher (Hrsg.). Niederenergetische bio-information-Physiologische und physikalische Grundlagen fur Bioresonanz und Homopathie. S 72-82, fakultas-Verlag, Wien, 1997.
Maasz-Daley, Birgitt, Lerch, Rosemarie. Bioresonanz- Heilen ohne Medicamente. Karl F. Haug Verlag, 1999.
Mc. Taggart, Lynn. Het Veld. Uitg. Ankh-Hermes, 2005.
Morell, Franz. MORA-Therapie; Patiënteigene un Farblicht-Schwingungen-Konzept und Praxis- 3. Aufl. – Heidelberg: Haug 1992.
Popp, F.A. Molecular aspects of carcinogenesis. G. Thieme Verlag, Stuttgart 1976.
Popp, F. A. Die Bottschaft der Nahrung.
Roelofs Arno. de psychologie van de acupunctuur, de alchemie in jezelf. Uitg. Ankh-Hermes bv- Deventer, 2010.
Sangen Yvonne, Tazelaar Karin. Biofotonen. 2010.
Schulte, J. Wasser-Cluster-Struktur und Information. Erfahrungsheidlkunde 7, 1990.
Schwenk, T. Tropfenbildmethode. Institut for stromungswissenschaften, Herrischfried im Sudschwarzwald.
Schwenk, T. Das Sensible Chaos. Verlag Freies Geistesleben, 2003.
Tiller, W.A. On the evolution and the future development of electrodermal diagnostic instruments.
Energy fields in Medicin. Uitg. Morton, 1989.
TIG; tijdschrift TIG
Warber L. Sara, MD; Bruyere L. Rosalyn, DD; Weintrub Ke, MA; Dieppe Paul MD, FRCP, FFPH. A Consideration of the Perspectives of Healing Practitioners on Research Into Energy Healing. Global Adv. Health Med.2015.
Waruke. U. Influence of light on cellular respiration in the electro-magnetic bio-information. (Editor F.A. Popp), Munchen 198.
Vries de Marja. De hele olifant in Beeld, inzicht in het bestaan en de werking van de Universele wetten en de Gulden Snede. Ankh Hermes bv- Deventer, 2007.
Wijk van R, Aakster, C.W. Integrale Geneeskunde. Stichting TIG, 2006.
Wijk van R., Aakster C.W., Wijk van E.P.A. Jaarboek Integrale Geneeskunde. 2010/2011.
Wijk van R., C.W., Wijk van E.P.A., N. Westerman, H.A. Wietmarschen, M.Busch. Jaarboek Integrale Geneeskunde 2013. Wetenschap, Bewustzijn en Integrale Geneeskunde.
Wijk van R. Light in shaping life, 2014.