Coherent water

24 juni 2019

Door Els Smits

Ruim twaalf jaar geleden ontmoetten holistisch dierenarts Eric Laarakker en IT-en telecomspecialist Dolf Zantinge elkaar. Ondanks hun verschillende werkterreinen, hadden ze een belangrijk raakvlak op het gebied van energie, golfbewegingen en de relatie daarvan met de quantumfysica. Ook delen ze dezelfde zorg, namelijk dat de aarde in hoog tempo op de afgrond afstevent. Hun vraag: ‘Wat is de basis, waar draait alles om en wat kunnen we daaraan veranderen?’, leidde tot een twaalfjarige speurtocht die nog niet afgelopen is. Samen met een internationaal team van wetenschappers uit verschillende disciplines deden en doen ze veel testen op planten, bodem en water. Een eerste conclusie is dat de essentie van een goed samenwerkend biologisch systeem draait om water en trilling, ofwel water en informatie.

Heel veel mensen denken dat water gewoon maar water is, maar vandaag de dag blijkt er heel wat meer over te zeggen. Water heeft namelijk diverse kenmerken die de kwaliteit ervan bepalen. Zo maken de atomen in het watermolecuul voortdurend verschillende bewegingen en kan bovendien elk watermolecuul in zijn geheel weer een andere beweging maken dan zijn buurman. Vervolgens bewegen die watermoleculen weer als groepen. Er bestaat een belangrijk onderscheid tussen zogenaamd ‘chaotisch’ water en ‘coherent’ water, dat zichtbaar wordt in de onderlinge bewegingen en groepering van de watermoleculen. In chaotisch water is er geen enkele samenhang tussen de bewegingen binnen elk watermolecuul en met elkaar. In coherent water oefenen de atomen en moleculen in groepjes dezelfde soort bewegingen uit.Zo’n groepje waarbinnen alle moleculen gesynchroniseerd zijn in hun beweging heet een coherent domein. In één glas water kunnen duizenden verschillende coherente domeinen zitten. Door chemische stoffen, waaronder landbouwgif, telecommunicatie, radar, luchtvervuiling, negatief menselijk gedrag, etc., is de waterstructuur behoorlijk chaotisch geworden, dat wil zeggen, er zitten weinig tot geen coherente domeinen in en de bewegingen tussen en binnen de watermoleculen zijn onsamenhangend.

Meer informatie: www.waterandlight.eu

Lees het gehele artikel vanaf pagina 10 in het VNIG 4/19.

Wilt u het hele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:
archives.waterconf.org
Pollack G. The fourth phase of water – Beyond solid, liquid & vapor. 2013
Voeikov V, Korotkov G. The emerging science of water: Water science in the XXIst century. 2017.