Hoe communiceer ik met mijn cliënt

23 Apr, 2018

Door: Els Smits

Welke therapie je ook geeft, communicatie is er altijd een onderdeel van. Maar hoe communiceer je geweldloos met je cliënt? Velen van ons, ikzelf net zo goed, zijn geneigd te denken dat ze geweldloos communiceren tijdens de consulten, omdat ze respectvol omgaan met de cliënten. Maar dat wil niet zeggen dat de cliënt dit altijd zo ervaart. Wat zijn de blinde vlekken en valkuilen in onze communicatie, waardoor deze soms minder verbindend is dan je zou willen? Ik vroeg therapeut en trainer geweldloze communicatie Thera Balvers ernaar.

In geweldloze communicatie draait het om een paar basiselementen (zie de afbeelding hierboven). Je neemt iets waar, vindt daar wat van en hebt daar een bepaald gevoel bij. Onder dat gevoel zit een behoefte waaraan al dan niet voldaan is en zodra je die behoefte herkent en onderkent, kun je daar indien nodig actie op ondernemen. In de dagelijkse praktijk zien we helaas vaak de onderliggende behoeften over het hoofd en begeven ons in een vicieuze cirkel tussen de waarneming en onze beoordeling ervan. Dus je neemt wat waar, geeft daar je eigen interpretatie aan, dat roept gevoelens op waar je weer gedachten of oordelen over hebt, etc.

Een cliënt komt in veel gevallen met een verhaal met allerlei details en zijwegen. Hij heeft het over een situatie op het werk, iets met de kinderen, een buurvrouw die niet meewerkt, om maar een voorbeeld te noemen. In dat verhaal ontbreekt overzicht en orde voor de cliënt. En voor de therapeut kan het lastig zijn om de vinger op de zere plek te leggen. Vanuit de theorie van de geweldloze communicatie komt dat door die vicieuze cirkel tussen waarneming, interpretatie en gevoelens. Doordringen tot de onderliggende behoefte kan dan een nieuw perspectief bieden. Maar hoe doe je dat?

Meer informatie: www.therabalvers.nl Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50