De Luisterkind Methode

19 Jan, 2021

Door Loes van Bemmel

Bij de Luisterkind Methode, ontwikkeld door Diana Hendriks, wordt er een andere manier van luisteren ingezet en wordt een onbewuste manier van communiceren gebruikt door op afstand af te stemmen op de ander. Tijdens zo’n luisterkindafstemming wordt er contact gelegd van hart tot hart, van ziel tot ziel en als die verbinding er is dan ontstaat er op energetisch niveau een gesprek. De antwoorden op vragen komen uit een diepere laag bij de aanvrager naar boven. Het levert veelal opmerkelijke ontdekkingen of verschuivingen op.

Luisteren is meer dan alleen horen wat iemand zegt. Luisteren gaat dieper dan dat. Want alleen als je echt luistert, kan je voelen wat er gebeurt, kan je beweging helpen brengen in dat wat al tijden stilstaat of aandacht vraagt. Luisteren doe je fysiek, in een gesprek waar de deelnemers aan het gesprek aanwezig zijn in dezelfde ruimte. Maar luisteren kan ook op afstand, door af te stemmen op wat zich op energetisch niveau afspeelt.
Om luisterkindwerker te worden, hoef je niet over een speciale gave te beschikken; iedereen is in staat zo te werken na het volgen van de opleiding in de Luisterkind Methode. In de opleiding leren de studenten hoe ze op afstand kunnen afstemmen op de cliënt, ook wel aanvrager genoemd, hoe ze het gesprek in de ether kunnen voeren, en hoe ze waar nodig handvatten kunnen geven.

Iemand die met de Luisterkind Methode werkt, komt niet fysiek in aanraking met de aanvrager van een afstemming. Deze stuurt per e-mail haar vragen, wat ze wil veranderen, waar knelpunten zitten en wat ze graag wil weten. Ook stuurt ze een foto op waar zij alleen op staat, samen met een aantal persoonsgegevens. De luisterkindwerker kan geen garantie geven dat er op alle vragen antwoorden komen. De aanvrager bepaalt tijdens de energetische afstemming zelf welke onderwerpen voor haar van belang zijn. Zij zal aandacht geven aan dat wat op dat moment aandacht nodig heeft om blokkades of struikelblokken op te lossen. Door op deze manier te communiceren, komen de stukken die van belang zijn naar boven. De aanvrager weet zelf diep vanbinnen heel goed welke stukken dat zijn en zal deze dan ook in het afstemmingsgesprek als eerste naar boven brengen. Alles wat er gedurende het gesprek door de behandelaar heen komt, is van belang om te noteren; niets mag achterwege gelaten worden omdat zij het misschien raar of eng vindt om te melden. De aanvrager vindt het niet raar en zal herkennen wat er uit het gesprek naar voren is gekomen. Soms staat er een boodschap in waar de aanvrager in zijn dagelijks leven mee aan de slag kan en soms is het ook mogelijk dat blokkades direct verholpen worden in het energetische gesprek dat plaatsvindt. Het gesprek wordt achteraf op papier uitgewerkt door de luisterkindwerker en per e-mail aan de aanvrager gestuurd. Daarbij wordt geadviseerd om de afstemming te lezen en deze daarna weg te leggen en hem een tijd later nog eens te lezen. Mogelijk worden er dan weer andere stukken zichtbaar waar de betrokkene eerder nog niet aan toe was. Het mooie aan deze manier van communiceren, is dat wij mensen de oplossing voor de dingen waar we tegenaan lopen zelf in ons dragen.

Meer informatie:
www.dianahendriks.nl
www.loesjonkersuitvaart.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 44 in het VNIG 1/21.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Laat een reactie achter