De uitdagingen van gezondheidsongelijkheid

19 Apr, 2022

Door Annemiek Brumsteede

Wanneer je wieg in een achterstandswijk stond, overlijd je gemiddeld zes à zeven jaar eerder dan iemand die in meer bevoorrechte omstandigheden is geboren. Ook krijg je gemiddeld vijftien jaar eerder gezondheidsklachten zoals een chronische aandoening als diabetes, hart- en vaatziekten, depressie of COPD. Voor een rijke, welvarende samenleving als de onze, met een van de best functionerende zorgsystemen ter wereld, zijn dit grote verschillen. Waar je wordt geboren en opgroeit maakt dus uit als het gaat om gezondheid en de verschillen nemen toe. Het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen Pharos werkt met partners aan een eerlijke kans op een goede gezondheid voor iedereen. Een gesprek met Majorie de Been.

Mensen met alleen basisschool leven gemiddeld zes jaar korter en vijftien jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hbo- of universitaire opleiding. ‘We hebben tijdens de coronapandemie allemaal de krantenkoppen gezien dat deze Covid-epidemie mensen niet in gelijke mate heeft getroffen. Maar ook vóór corona bereikten we sommige groepen al minder goed met informatie over gezondheid, met zorg en met preventieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld het bevolkingsonderzoek borstkanker.’ Aan het woord is Majorie de Been, programmamanager persoonsgerichte zorg en ondersteuning bij Pharos. Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals, en ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk gaat. Een belangrijk thema is preventie en zorg bij chronische aandoeningen, bij uitstek het werkterrein van de complementair therapeut.

Binnen Pharos zijn er verschillende programma’s opgezet, zoals ‘Gezond opgroeien’ en ‘Gezond in de stad…’, een programma in samenwerking met gemeentes ter ondersteuning van het terugdringen van gezondheidsverschillen. Majorie: ‘Het programma waar ik verantwoordelijk voor ben, richt zich vooral op goede uitkomsten van zorg voor iedereen en ondersteuning van persoonsgerichte zorg door rekening te houden met sociaaleconomische omstandigheden en gezondheidsvaardigheden.’ Ze heeft veel affiniteit met gelijke kansen voor iedereen en zou graag zien dat iedereen gezond kan opgroeien en gezond oud kan worden. ‘Onze hele samenleving is ingericht vanuit het idee dat je goed voor jezelf moet kunnen zorgen. We doen alsof iedereen alle kansen heeft, maar dat is niet zo.’

Meer informatie: www.pharos.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 22 in het VNIG 3/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter