Deep Listening voor zorgprofessionals

18 Jan, 2021

Door Noortje van Deursen

Awareness Centred Deep Listening Training (ACDLT) of kortweg Deep Listening, is in 2003 in Ierland ontwikkeld door de Britse therapeut Rosamund Oliver. Zij bracht inzichten uit de psychologie, neurowetenschappen en het boeddhisme samen om tot een bewustere en zuivere vorm van luisteren te komen. De allereerste toepassing van Deep Listening, vijftien jaar geleden, was met medewerkers van een hospice in Ierland. De medewerkers van het hospice hadden een open hart en een geweldige intentie, maar waren na een of twee jaar opgebrand. De vraag die het hospice wilde beantwoorden was: Kun je je hart openhouden zonder jezelf te verliezen? Dit is de kernvraag in Deep Listening.

Deep Listening is een methode om op een ontspannen, natuurlijke manier te luisteren, waarbij de spreker alle ruimte krijgt en zich ten diepste gehoord voelt. Het is toepasbaar door iedereen die in zijn professie te maken heeft met luisteren: therapeuten, huisartsen en zorgverleners, docenten, trainers en managers. Deep Listening wint snel aan bekendheid in de zorg en wordt in Nederland bijvoorbeeld aangeboden aan de VU en het UMCG in de huisartsenopleiding. Internationaal wordt deze methode al vele jaren ingezet voor verplegend personeel en psychotherapeuten. Ook in het privéleven is het zeer goed toepasbaar.

Bij Deep Listening is de luisteraar open en nieuwsgierig en kan tegelijkertijd beter bij zichzelf blijven. Hij wordt zich meer bewust van alles wat er tijdens de communicatie speelt en kan meer ontspannen tijdens het gesprek. Dit verandert de dynamiek van de uitwisseling en verhoogt de kwaliteit. Vaak zijn mensen geneigd om puur met hun intellect te luisteren naar de woorden die iemand zegt. Echter, door gewaar te zijn van alles wat zich in de communicatie aandient, kun je de ander beter horen en inspelen op wat er gecommuniceerd wordt, inclusief het subtiele en onuitgesprokene. Om op een meer natuurlijke manier te leren luisteren, helpt het om drie kernkwaliteiten – belichaming, presentie en compassie – te ontwikkelen. Als luisteraar kun je daardoor gefocust blijven op wat er in het hier en nu plaatsvindt en een luisterende relatie scheppen waarin de spreker tot zijn recht komt en diep gehoord wordt.

Meer informatie:
www.deeplisteningtraining.com
www.deeplisteninggroningen.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 48 in het VNIG 1/21.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Laat een reactie achter