Elektrohypersensitiviteit

14 Jun, 2022

Door Dr. Hugo Schooneveld

Sommige personen lopen ‘vage’ gezondheidsklachten op door een reeks aan milieufactoren, zoals chemische geuren, lage geluiden of zonlicht, maar ook elektromagnetische velden (EMV).1 De ’vage’ klachten zijn medisch niet uniek en vormen somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), tegenwoordig ook wel aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) genoemd. Medicijnen zijn er niet voor. De enige optie is rigoureuze eliminatie van de ziekmakende EMV en er vervolgens voor blijven zorgen dat blootstelling aan deze velden vermeden wordt. Veldenonderzoek en -eliminatie is daartoe essentieel. Wie serieuze en langdurige klachten heeft gehad, is emotioneel en cognitief beschadigd en heeft coaching nodig om weer normaal maatschappelijk en sociaal te kunnen functioneren.

Een ‘elektrosensitief’ persoon kan drie fasen doorlopen bij kortere of langere blootstelling aan sommige elektromagnetische velden. Tijdens de eerste fase voelt de persoon zich onprettig in het hoofd en zoekt naar een oorzaak daarvoor. Bij de tweede fase zijn de irritaties sterker geworden, waarbij klachten optreden als slaapproblemen, chronische vermoeidheid, gebrek aan concentratie, ‘strakke band om het hoofd’, tinnitus, geheugenproblemen, hoofdpijn en evenwichtsproblemen. Wie geen maatregelen neemt, komt in fase 3 terecht met als gevolg een langdurige malaise en problematisch functioneren in werk en sociale omgeving. Er kan dan op termijn ook sprake zijn van bijkomende secundaire klachten zoals diabetes type II, hart- en vaatproblemen, prikkelbare darm, fibromyalgie, depressie, suïcidegedachten en andere aandoeningen.

Per fase zijn er verschillende handelingsperspectieven mogelijk. Zo kun je in fase 1 beginnen te lezen en praten over wat er met het lichaam aan de hand kan zijn. Vervolgens is het van belang om EMV-uitstralende apparatuur uit te zetten of af te schermen en blootstelling aan EMV te vermijden. Door een studie maken van het EMV/EHS-probleem komt een en ander beter in beeld en kunnen passende maatregelen genomen worden. Eenmaal aangekomen in fase 3 is het zaak deskundige technische hulp te zoeken voor veldmanagement en psychosociale begeleiding naar herstel.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 20 in het VNIG 4/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Genuis S.J. & C.T. Lipp. (2012). Electromagnetic hypersensitivity: Fact or fiction? Sci. total environ. 414: 103-112. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2011.11.008
2. Schooneveld, H. (2014). Elektrostress Handboek. Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden. Zwaag: Pumbo.nl BV. Geraadpleegd op 13 april 2022 van www.hugoschooneveld.nl/inhoud/elektrostress_handboek.php
3. VEMES Branchevereniging van de Vereniging meetspecialisten elektromagnetische straling. Geraadpleegd op 13 april 2022 van www.vemes.nl
4. SchooneveldAdvies. Bootcamp Neurale training EHS. Geraadpleegd op 13 april 2022 van schooneveldadvies.nl/bootcamp-neurale-training-ehs/
5. Slottje P. et al. (2017). Electromagnetic hypersensitivity (EHS) in occupational and primary health care: A nation-wide survey among general practitioners, occupational physicians and hygienists in the Netherlands. Int. J. Hyg. Environ. Health. 220: 395-400. DOI: 10.1016/j.ijheh.2016.11.013
6. Schooneveld, H, van Bijnen, J, van Zuilen, P. (2016). Electromagnetic field reduction restores health of electro-sensitive people. GEraadpleegd op 13 april 2022 van www.researchgate.net/publication/335881682_Electromagnetic_field_reduction_restores_health_of_electro-sensitive_people
7. WHO Factsheet 296, 2005. Electromagnetic fields and public health. Electromagnetic hypersensitivity. Geraadpleegd op 13 april 2022 van www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/radiation-and-health/non-ionizing/el-hsensitivity
8. Kennisplatform Elektromagnetische velden en Gezondheid. Kennisbericht Elektrogevoeligheid. Geraadpleegd op 13 april 2022 van https://www.kennisplatform.nl/kennisbericht-elektrogevoeligheid/
9. Belpomme D. & Irigaray P. (2020). Electrohypersensitivity as a newly identified and characterized neurological and pathological disorder. How to diagnose, treat and prevent it. Int. J. Mol. Sci. 21: 1915. DOI: 10.3390/ijms21061915
10. ICNIRP. International commission on non-ionizing radiation protection (ICNIRP). Geraadpleegd op 13 april 2022 van www.icnirp.org
11. SBM2015. Standard der Baubiologische Messtechnik, vs. 2015. Geraadpleegd op 13 april 2022 van www.sbm-standard.de

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter