Energetisch helen en het bioveld

27 augustus 2018

Door: Nienke van der Heide

Wat is het toch, dat energetisch werk, dat mensen over de hele wereld verrichten, en dat ook in de westerse wereld tegen de klippen van de biomedische wetenschap op haar weg blijft vinden? Wat is toch die helende kracht die we om ons heen kunnen ervaren en door ons heen kunnen voelen stromen? En hoe kunnen we erover spreken in een taal die door een grote groep mensen begrepen kan worden?

Deze zoektocht bracht een groep onderzoekers van de universiteit van Michigan in de Verenigde Staten en de universiteit van Exeter in het Verenigd Koninkrijk tot een intensieve studie van verschillende vormen van energetisch helen.1 Zij bestudeerden de literatuur over westerse stromen zoals therapeutic touch en healing touch, oosterse methoden als reiki en qigong, en Oost-Europese bio-energetische tradities en hielden diepte-interviews met de beoefenaars van deze geneeswijzen. Hieruit bleek dat aan al deze energetische helingsmethoden een wereldbeeld met opvallende overeenkomsten ten grondslag ligt.

De helers die zij interviewden gaan allen uit van een universele levenskracht die in en om alles wat leeft aanwezig is, en van de aanwezigheid van een subtiel veld dat het lichaam van mensen en dieren omspant en bijeenhoudt. Allen zeggen zij dat in het geval van ziekte dit subtiele veld uit balans of geblokkeerd is, maar ook dat het mogelijk is het subtiele veld te beïnvloeden. Zij vertellen dat een energetisch heler in staat is de verstoringen in het subtiele veld waar te nemen (soms al voor het tot fysieke uiting komt), en het subtiele veld te beïnvloeden door zich af te stemmen op de universele levenskracht. Deze beïnvloeding zet aan tot heling, wat niet hetzelfde is als genezing – maar hierover later meer.

In mijn opleiding tot holistisch massagetherapeut werd ik ontmoedigd te vluchten in theorie, te blijven hangen in het intellectueel begrijpen van wat er gebeurt in het contact tussen masseur en cliënt. Steeds werd ik uitgedaagd te blijven ervaren en zo te ontdekken wat voor mij waar was. Ideeën over energiebanen, chakra’s, aura’s en reflexiepunten werden benoemd, maar altijd vanuit de uitnodiging om deze ideeën en bijbehorende technieken niet klakkeloos te over te nemen, maar te ontdekken wat er ontstaat in de toepassing ervan. Elke keer heeft de aanraking een ander effect, en wat er op dit ene specifieke moment ontstaat bij de cliënt is het enige dat van wezenlijk belang is.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 8 in het VNIG 5/18.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. Warber, S., Bruyere, R., Weintrub, K. en Dieppe, P. (2015). A Consideration of the Perspectives of Healing Practitioners on Research into Energy Healing. Global Adv Health Med 4:pp72-78.
  2. Rubik, B. (2002). The Biofield Hypothesis: Its Biophysical Basis and Role in Medicine. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, volume 8, number 6, pp 703-717.
  3. Guarneri, E. en King, R.P. (2015). Challenges and Opportunities Faced by Biofield Practitioners in Global Health and Medicine. Global Adv Health Med 4:89-96