Functionele geneeskunde binnen een zorgteam

21 oktober 2019

Door Toine de Graaf

De Belgische arts Bert Lefevre werkte jarenlang als huisarts en als klassiek homeopaat, voordat hij geboeid raakte door de functionele geneeskunde. Hij beschouwt dit inmiddels als de geneeskunde van de toekomst. Niet alleen omdat het zoekt naar het ‘waarom’ van ziekten en klachten. Maar ook omdat functionele geneeskunde altijd vertrekt vanuit de basis: leefstijl. Hierbij werkt Lefevre nauw samen met andere disciplines binnen een zorgteam (Collaborative Care Team of CCT). ‘Daardoor heb je veel meer kans op succes.’

In 2017 behaalde Bert Lefevre in Londen zijn ‘basisgraduaat’ in ‘functional medicine’. ‘Ik hoorde bij de eerste lichting Nederlandstaligen die de opleiding deed’, vertelt hij in zijn praktijk in Antwerpen. ‘Inmiddels kun je de opleiding ook doen via internet; dat kon toen nog niet.’ In de VS zijn intussen al zo’n 100.000 mensen opgeleid, maar in de Lage Landen loopt het nog niet zo’n vaart. ‘Hier in Vlaanderen zijn we nu met zes. Ik heb geen twijfels: het is de geneeskunde van de toekomst.’
De sterke toename van het aantal patiënten met chronische aandoeningen bijvoorbeeld, geeft functionele geneeskunde de wind in de rug. Met een symptomatische behandeling wordt deze patiëntengroep immers niet afdoende geholpen. ‘Functionele geneeskunde is de geneeskunde van het ‘waarom’. We gaan altijd stroomopwaarts op zoek naar de achtergronden van een probleem: waarom is er een bepaalde ziekte of klacht?’

Hiervoor beschikt de behandelaar over verschillende hulpmiddelen, waaronder de ‘functionele geneeskunde-matrix’ en een tijdlijn. In de matrix zijn verschillende aspecten van de behandeling schematisch geïntegreerd. De tijdlijn helpt om de voorgeschiedenis van de patiënt in kaart te brengen. ‘Je begint een gedetailleerde tijdlijn uit te schrijven, door te noteren wat er in het verleden gebeurd is. Dan zie je op bepaald moment waar het mis gaat: daar zie je meer en meer inkt verschijnen. Je kunt aan de hand daarvan traceren wanneer er in de geschiedenis iets verkeerd is gaan lopen. Verschillende zaken kunnen ervoor zorgen dat een bepaald systeem gaat crashen. Dan krijg je de ene klacht na de andere, de ene diagnose na de andere, en de ene behandeling na de andere.’

Meer informatie:
www.praktijkhuis.be
www.ifm.org

Lees het gehele artikel vanaf pagina 22 in het VNIG 6/19.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50