Het ‘Bredesen Protocol’

20 februari 2019

Door Toine de Graaf

Alzheimer is hard op weg volksziekte nummer één te worden. Volgens de somberste schattingen telt ons land in 2040 een half miljoen patiënten. Nu zijn dat er al zo’n 250.000. Is het tij nog te keren? Volgens de Amerikaanse neuroloog prof. Dale Bredesen wel degelijk. Hij ontwikkelde een behandelprotocol dat de afgelopen jaren verder is verfijnd. Het staat inmiddels bekend als het ‘Bredesen Protocol’ of ‘ReCODE’. Opmerkelijk is dat het zwaar inzet op leefstijlfactoren, zoals gezonde voeding en aanvullende suppletie. De eerste resultaten zijn hoopgevend.

In 2015 verscheen het boek ‘Het alzheimermysterie’ van de VUmc-onderzoekers dr. Wiesje van der Flier en dr. Philip Scheltens. Hun ambitie was de achtergronden van de ziekte uitputtend te belichten. Het werd geen opwekkende lectuur. Zo is een remedie nog niet in zicht, volgens de auteurs. ‘We zouden zó graag een recept voor een leven zonder alzheimer geven, maar zover zijn we nog niet’, schrijven ze. Tegelijk stellen ze op basis van onderzoek dat de beïnvloedbare risicofactoren, zoals vasculaire risicofactoren en leefstijlaspecten, bij elkaar verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de helft van de gevallen van dementie. Hun inschatting is dat we in de toekomst ‘vermoedelijk per persoon analyseren welke specifieke processen verstevigd of juist geremd moeten worden’.
Mogelijk is die toekomst veel dichterbij dan zij, en velen met hen, denken. Tenminste: als we prof. Dale Bredesen van de University of California in Los Angeles mogen geloven. Bredesen is overtuigd van het effect van een gepersonaliseerde benadering van alzheimer waarbij meerdere metabole processen tegelijk worden beïnvloed.

In 2014 leverde Bredesen het eerste, anekdotische bewijs dat zo’n aanpak kan werken. Hij vond tien patiënten bereid deel te nemen aan een gepersonaliseerd leefstijlprogramma met een combinatie van interventies. De naam van het programma: ‘Metabolic Enhancement for NeuroDegeneration’ (MEND). De deelnemers hadden geheugenverlies geassocieerd met alzheimer, of een voorloper hiervan: milde cognitieve stoornis (MCI) of subjectieve cognitieve stoornis (SCI). Het leefstijlprogramma dat zij volgden, werd individueel vastgesteld. Het kwam er globaal op neer dat de inname van groenten en fruit werd verhoogd en de inname van snelle koolhydraten, gluten en bewerkte voeding zoveel mogelijk beperkt. De deelnemers kregen uiteenlopende suppletie, zoals melatonine, visolie, vitamine D, co-enzym Q10 en vitamine B12. Ook werd gewerkt aan een optimaal slaappatroon, meditatie en andere stressreducerende technieken, beweging en regelmatig vasten. In sommige gevallen werden hormonale behandelingen gestart.

Meer informatie:
www.drbredesen.com

Lees het gehele artikel vanaf pagina 20 in VNIG 2/19.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:
Bredesen, DE (2014). Reversal of cognitive decline: a novel therapeutic program. Aging, Sep;6(9).
Bredesen, DE. (2015). Metabolic profiling distinguishes three subtypes of Alzheimer’s. Aging, Aug;7(8).
Bredesen, DE. (2016). Inhalational Alzheimer’s disease: An unrecognized – and treatable – epidemic. Aging, Febr;8(2).
Bredesen, DE, et al. (2018). Reversal of Cognitive Decline: 100 Patients. J Alzheimers Dis Parkinsonism, 8(5).
Gustafson, C. (2015). Dale E. Bredesen, MD: Reversing Cognitive Decline. Interview. Integrative Medicine, Oct;14(5).