Het lymfestelsel: ons rioleringssysteem

18 Apr, 2023

Door Els Smits

Het overgrote deel van de afbraakproducten uit de celstofwisseling moet via de lymfe worden afgevoerd. Als het lymfestelsel goed functioneert, kan het lichaam zijn afbraakproducten goed kwijt. Zo niet, dan blijven afbraakstoffen langere tijd in het bindweefsel hangen en worden we uiteindelijk ziek. In onze westerse maatschappij is de belasting van het lymfestelsel groot. Gebrek aan beweging, stress en ongezonde voeding zorgen voor een ophoping van afvalstoffen. Het is daarom van belang dat de lymfestroom zo goed mogelijk gestimuleerd wordt. Specialist in het lymfestelsel Désirée Groen geeft aanwijzingen hoe we daarvoor kunnen zorgen.

Désirée Groen is sinds 1993 gediplomeerd therapeut Manuele Lymfe Drainage (MLD) na een opleiding aan de Dr. Vodder Academie in Oostenrijk. Sindsdien werkt zij als therapeut en docent MLD. Met groot enthousiasme vertelt ze over dit belangrijke lichaamsstelsel, dat toch zo vaak over het hoofd wordt gezien: ‘Je zou het lymfestelsel ons rioolstelsel kunnen noemen, maar positiever geformuleerd is het de bron van onze gezondheid. Nieuwere onderzoeken wijzen steeds meer in de richting dat een niet goed functionerend lymfestelsel of een overschot aan afbraakproducten de bron is van allerlei degeneratieve aandoeningen.1 Dus als je het lymfestelsel goed kan laten werken, dan help je het lichaam enorm om gezond te worden of te blijven.’

Het lymfestelsel bestaat uit een wijdvertakt vatenstelsel en een aantal lymfoïde organen, namelijk de lymfeknopen, de thymus, het beenmerg, de milt, de tonsillen en het lymfatisch weefsel van luchtwegen en darmen. Het lymfestelsel loopt parallel aan het bloedvatstelsel, maar werkt anders. Het is een lagedruksysteem en heeft geen pomp. Het lymfevocht wordt indirect voortgestuwd door pulsaties van bloedvaten, samentrekkingen van de skeletspieren en spieren in het maagdarmkanaal en door de ademhalingsbeweging. In de wat grotere lymfevaten zorgt samentrekking van glad spierweefsel rondom de vaten voor een directe voortstuwing. De grotere vaten hebben bovendien kleppen die ervoor zorgen dat de lymfe niet terug kan stromen, vergelijkbaar met het aderstelsel.2 Het lymfestelsel heeft een duidelijk begin- en eindpunt: beginnend als lymfecapillairen in het bindweefsel in het hele lichaam en eindigend in de twee uitmondingspunten in de ondersleutelbeenaderen.

Meer informatie: www.desireegroen.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 24 in het VNIG 3/23.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Lemole G. (2022). Lymfe – Een onontdekte bron van gezondheid. Utrecht: AnkhHermes.
2. Lisa Levitt Gainsley. (2022). De kracht van je lymfestelsel – Zelfmassagetechnieken en andere tips voor een optimale gezondheid. Amsterdam: Samsara.
3. van Schaik CJ, Boer LL, Draaisma JMT, van der Vleuten CJM, Janssen JJ, Fütterer JJ, Schultze Kool LJ, Klein WM. The lymphatic system throughout history: From hieroglyphic translations to state of the art radiological techniques. Clin Anat. 2022 Sep;35(6):701-710. doi: 10.1002/ca.23867. Epub 2022 Apr 9. PMID: 35383381; PMCID: PMC9542037.
4. Jessen NA, Munk AS, Lundgaard I, Nedergaard M. The Glymphatic System: A Beginner's Guide. Neurochem Res. 2015 Dec;40(12):2583-99. doi: 10.1007/s11064-015-1581-6. Epub 2015 May 7. PMID: 25947369; PMCID: PMC4636982.
5. Xie L, Kang H, Xu Q, Chen MJ, Liao Y, Thiyagarajan M, O'Donnell J, Christensen DJ, Nicholson C, Iliff JJ, Takano T, Deane R, Nedergaard M. Sleep drives metabolite clearance from the adult brain. Science. 2013 Oct 18;342(6156):373-7. doi: 10.1126/science.1241224. PMID: 24136970; PMCID: PMC3880190.