Hoe blijf je gezond in een wereld vol chemische stoffen?

18 Apr, 2023

Door Fleur Kortekaas

Het is een aanzienlijke opgave om in een maatschappij van overvloed en comfort gezond te blijven. Maar ook als we voldoende bewegen, op onze voeding letten en genoeg ontspannen, ontkomen we niet aan de toxische stoffen waaraan we dagelijks worden blootgesteld. Of kunnen we hier wel invloed op uitoefenen? En zo ja, hoe? Angélique De Beule, directrice en hoofddocent van het Vlaamse Biochemische Instituut voor Orthomoleculaire Kennis (BIOK) deelt haar kennis over manieren om het lichaam te ondersteunen in ontgiften en detoxreacties.

Angélique is van oorsprong industrieel ingenieur biochemie en expert in de orthomoleculaire geneeskunde. Ze kan terugvallen op een enorme hoeveelheid (praktijk)kennis. Op de vraag hoe gezond te blijven in een wereld vol chemische stoffen, haalt ze als eerste Hippocrates (460-377 v Chr) aan, de grondlegger van de natuurgeneeswijzen. Hij zei: ‘Het lichaam dient bij ziekte ontgift te worden. Geef iedere cel wat zij nodig heeft, onthoud haar wat zij missen moet en zij zal zich gedragen waarvoor zij geschapen is, namelijk om te leven’. Ook herinnert ze ons aan de uitspraak van de natuurarts Reckeweg: ‘Gezondheid is het vermogen van het organisme om zich via gewone excretie van aanwezige homotoxines te ontdoen’.

Angelique vervolgt: ‘De extracellulaire matrix kun je je voorstellen als een fijnmazige structuur die alle cellen verbindt tot een geheel. De toestand van de extracellulaire matrix maakt het verschil tussen gezondheid en ziekte. Zit de matrix vol met afvalstoffen dan geraakt deze verstopt en worden we ziek. Goed ontgiften staat of valt met het in beweging brengen en houden van onze extracellulaire matrix. Zo worden afvalstoffen afgevoerd en die maken plaats voor aanvoer van nutriënten. Bij alle ontgiftingsreacties dienen daarom manuele therapievormen ingezet te worden. Bovendien moet bij ontgiften het zenuwstelsel niet vergeten worden. Om uit de stressmodus te komen is manuele therapie ook bij uitstek geschikt. Hierbij kan je denken aan lymfedrainage, acupunctuur, neuraaltherapie, fasciatherapie en andere manuele therapievormen.’

Meer informatie: www.biok.center, www.NutriHealth.center (app)

Lees het gehele artikel vanaf pagina 16 in het VNIG 3/23.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Spiller H, Hays H, Casavant M. Rethinking treatment of mercury poisoning: the roles of selenium, acetylcysteine, and thiol chelators in the treatment of mercury poisoning: a narrative review. Toxicology Communications Volume 5, 2021 Issue 1 Pages 19-59 | Published online: 10 Feb 2021.
2. Bernhoft R. Mercury Toxicity and Treatment: A Review of the Literature. J Environ Public Health. 2012; 2012: 460508.
3. Guo, Jiayue & Knol, Linda & Yang, Xin & Kong, Lingyan. (2021). Dietary fiber intake is inversely related to serum heavy metal concentrations among US adults consuming recommended amounts of seafood: NHANES 2013–2014. Food Frontiers. 3. 10.1002/fft2.114.
4. Stichting Tegengif, www.tegengif.nl, geraadpleegd op 10 januari 2023.
5. Bellavia A et al. (2023). Association between chemical mixtures and female fertility in women undergoing assisted reproduction in Sweden and Estonia. Environmental Research, 216 (1).
6. Milieu Ltd, Ökopol. (2017). Study for the strategy for a non-toxic environment of the 7th environment action programme. Risk & Policy Analysts (RPA) and RIVM.
7. Europees Milieu Agentschap (2022). Gezond leven in een chemische wereld. Geraadpleegd op 10 januari 2023 via www.eea.europa.eu/nl/ema-signalen/signalen-2020/articles/gezond-leven-in-een-chemische-wereld
8. Dienst analyse en onderzoek, vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. (2020). Zicht op chemische stoffen. Sterktes en zwaktes in het Nederlandse en Europese beleid.