Schrijf je gezond

16 december 2019

Door Floor van Orsouw

In dit artikel poneer ik de stelling dat schrijven de gezondheid bevordert. Bepaalde schrijfmethoden, waaronder Proprioceptive Writing, vergroten zelfkennis en helpen bij de verwerking van emotionele gebeurtenissen. Het is een eenvoudig middel tot zelfinzicht en zelfvertrouwen, zowel voor jou als persoon en beroepsbeoefenaar, als voor je cliënten.

De schrijver die door mij is uitgenodigd om in de gevangenis een schrijfcursus te geven, zit tussen twaalf gedetineerde dames in en vertelt enthousiast over zijn werk. Als hij de eerste schrijfopdracht geeft, kijkt deelneemster Stella zenuwachtig om zich heen. Bij het bespreken van de opdracht geeft ze toe dat ze niet durft, ze is bang dat ze er niks van bakt. De schrijver brengt daar tegenin dat iedereen kan schrijven. Iedere persoon is uniek en heeft een unieke stem, daarom is het altijd interessant wat je schrijft.

Een paar dagen later komt Stella naar me toe en zegt: ‘Ik begon met schrijven en kon niet meer stoppen’. Ze vraagt of ik het wil lezen. Het is een levendige en ontroerende weergave van de dag waarop haar moeder plotseling overleed, dit was op Stella’s vijfde verjaardag. Tot dan toe had ze die traumatische gebeurtenis vooral weggestopt, maar nu was ze er klaar voor om die onder ogen te zien. Bij het voorlezen in de schrijfles, stromen haar tranen onophoudelijk. Ze wordt gesteund door de groep en is blij dat ze haar verhaal eindelijk heeft kunnen delen.

Maar is het eigenlijk wel zo gezond om al schrijvend in je diepste zielenroerselen te graven en misschien wel bij pijnlijke herinneringen uit te komen die je het liefst zou vergeten? En is het verstandig om cliënten daartoe aan te sporen? Hoewel er niet op grote schaal onderzoek naar wordt gedaan, zijn er meerdere studies die aantonen dat bepaalde schrijfmethoden bijdragen aan de gezondheid. Uit onderzoek van Karen A. Baikie en Kay Wilhelm uit 20051, en van James W. Pennebaker uit 19972, blijkt dat het schrijven over traumatische, stressvolle of emotionele gebeurtenissen leidt tot verbeteringen in lichamelijke en psychische gezondheid. Degenen die gevraagd werden over neutrale gebeurtenissen te schrijven ervoeren niet hetzelfde positieve effect op hun gezondheid.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 45 in het VNIG 1/20.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. Baikie,K.A., Wilhelm, K. (2005). Emotional and physical health benefits of expressive writing. Advances in Psychiatric Treatment. Volume 11, issue 5, pp338-346.
  2. Pennebaker, J. W., Smyth, J. M. (2016). Opening Up by Writing It Down: How Expressive Writing Improves Health and Eases Emotional Pain. Guilford Publications, 3e editie. ISBN 9781462524921
  3. Trichter Metcalf, L.,Simon, T. (2002) Writing the Mind Alive: The Proprioceptive Method for Finding Your Authentic Voice.New York City Ballantine Books. ISBN 9780345438584
  4. Harttaal (2019) Leer schrijvend jezelf kennen Geraadpleegd op 21 november 2019
  5. Enthoven, W. (2005) Bange helden. Een persoonlijk verhaal over leven met ME/CVS. Amsterdam: Arena. ISBN 9069746794 (E-book)