Veilig afbouwen van slaapmedicatie

19 Jun, 2024

Door Tessa de Vos

Slechts veertien dagen dagelijks gebruik is voldoende om iemand afhankelijk te maken van slaapmedicatie. Deze benzodiazepines zullen na verloop van tijd in steeds hogere doseringen toegediend moeten worden voor eenzelfde resultaat; een typisch kenmerk van verslavende middelen. Het middel staken leidt bij velen tot ontwenningsverschijnselen. Naast het bieden van alternatieve methodes om de slaap weer op eigen kracht te ervaren, is een veilig afbouwtraject een vereiste om duurzaam van de medicatie af te kunnen blijven. Hierin blijkt hét afbouwschema voor een bepaald middel niet te bestaan. Afbouwen is maatwerk, waarin zoveel meer meespeelt dan alleen het stapsgewijs verlagen van de dosering.

In mijn praktijk De Afbouw Apotheker hoor ik ze wekelijks de revue passeren: de ervaringsverhalen van mensen die diverse pogingen ondernomen hebben om af te bouwen van de door hen gebruikte benzodiazepines. In eerste instantie hebben velen naar eigen inzicht getracht de dosering te halveren of op advies van een zorgprofessional via de richtlijnen van bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).1 Deze richtlijnen gaan uit van een standaard afbouwschema per middel, in een periode van zes of twaalf weken.
De ervaringsverhalen vertellen vaak iets anders. Verhalen van soms ondraaglijke ontwenningsverschijnselen en onbegrip vanuit de voorschrijver voor de ervaren klachten. ‘Even doorbijten’ of ‘stop maar gewoon, want u gebruikt toch maar heel weinig’ blijken veelvuldig gegeven adviezen, die gebruikers nog verder de ontwenning in kunnen drijven; daarover mag meer bewustzijn komen.

Meer informatie: www.taperingstrip.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 10 in het VNIG 4/24.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. KNMP-Rekenhulp Voor Benzodiazepinen Afbouw, geraadpleegd op 15 mei 2024, van www.knmp.nl/rekenmodules/benzos_html
2. Ashton, C.H. (2002, herziene editie). The Ashton Manual, Waarom en hoe te stoppen met benzodiazepinen, een handleiding. Geraadpleegd op 15 mei 2024, van www.benzo.org.uk/amisc/dutchmanual.pdf
3. Horowitz, M. & Taylor, D. (2024). The Maudsley Deprescribing Guidelines: Antidepressants, benzodiazepines, gabapentinoids and Z-drugs. Wiley-Blackwell.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter