Wat ben ik waard?

16 Aug, 2022

Door Catharina van Bemmel

Het tarief van een zorgprofessional voor de behandeling gaat niet alleen over geld. Een innerlijk conflict hierover gaat niet zozeer over inzet versus betaling maar over ‘wat ben ík waard?’. Hoe manifesteer ik mijzelf, vanuit een gevoel dat ik werkelijk van waarde ben? Dat is niet in geld uit te drukken, maar hangt er wel mee samen. Het juiste, eerlijke, kloppende tarief bepalen gaat over materie die uitdaagt om verder te kijken. Over hoe jij als zorgprofessional voor jezelf zorgt.

Bijna dertig jaar geleden begon ik een eigen praktijk. Ik was werkzaam in een algemeen ziekenhuis maar zag mijzelf niet jarenlang werkzaam binnen de verpleegkunde en liet het dan ook al snel achter me. Ik zag en voelde er te veel. Door de hoge werkdruk en alle regels lukte het niet te bieden wat nodig was. Waarnemen op immaterieel niveau vraagt een aanpak waarvoor binnen een dergelijk systeem te weinig tijd bestaat.

Na diverse opleidingen op het gebied van natuurgeneeskunde, ging ik als zelfstandige aan de slag. Er was echter twijfel over wat ik voor mijn diensten zou vragen. Daarom besloot ik tijdens de anamnese naar iemands financiële situatie te informeren. Wanneer dit beneden modaal was kon men in plaats van te betalen een klusje als licht administratief werk of iets dergelijks doen. Al snel bleek dat deze benadering niet werkte. Ik merkte dat de therapie minder serieus werd genomen. En dat niet alleen, de cliënt ging zichzelf minder serieus nemen. Alsof het gevoel ontstond dat men er minder toe deed. De waarde van geld bleek meer te omvatten dan alleen materie. Als voor therapie betaald moest worden, nam het vertrouwen in mij als zorgverlener en mijn professionaliteit daarin toe. De reactie van mijn cliënten zette mij aan om een en ander eens diep te overdenken. Kon het zijn dat, hoewel ik meende dat de getroffen regeling met sommige cliënten uit mijn hart kwam, er toch wat anders aan ten grondslag lag? Ik werd uitgedaagd om op onderzoek te gaan. Want wat gebeurde hier eigenlijk in de energie? In de interactie tussen die ander en mij en in mezelf. Wat was mijn ware beweegreden, kwam deze wel vanuit mijn hart?

Lees het gehele artikel vanaf pagina 22 in het VNIG 5/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter