Zorgen voor de juiste balans

16 Aug, 2022

Door Ingrid van Dijk

Als arts of therapeut in de complementaire zorg werk je met mensen die ziek zijn of uit balans zijn geraakt. Het is een verantwoordelijk vak waarin de belasting op gevoelsgebied groot kan zijn. Daarnaast ben je onderdeel van een maatschappij waarin kennis, resultaten behalen, flinkheid en doorzetten hoog worden gewaardeerd en er minder aandacht is voor de binnenwereld van mensen. Hoe blijf je te midden hiervan zelf gezond en voorkom je dat je vastloopt in je werk? Ik ga erover in gesprek met Marieke de Vrij, zieneres en maatschappelijk raadsvrouwe.

Voordat we ingaan op bovenstaande vraag is het goed eerst een beeld te schetsen van Marieke de Vrij zelf. Met haar bijzondere helder-fijnzintuigelijke gaven kan zij diep schouwen op maatschappelijke vraagstukken en in fijnzinnige bewoordingen aangeven wat er nodig is. Ze wordt veelvuldig geraadpleegd door directies, besturen, beleidsmakers en maatschappelijke voorlopers om hun kennis en bewustzijn te vergroten. ‘Ik neem zeer gedetailleerd waar op allerlei gebied en wordt daarom geïntroduceerd door voorlopers in uiteenlopende vakgebieden. Zij erkennen de meerwaarde van mijn manier van schouwen als voedend, praktisch en in detail gericht. Natuurlijk is het een voordeel dat ik neutraal en zonder voorkennis werk. Doordat ik niet belast ben met informatie kan ik direct diep schouwen.’ Met haar werk wil ze bezieling in de samenleving terugbrengen op onderwerpen met impact, om daarmee duurzame vernieuwing te stimuleren en maatschappelijke vooruitgang te boeken. Gebaseerd op haar inspiraties zijn er door de jaren heen verschillende boeken geschreven over onderwerpen die haar aan het hart gaan. Zo zijn op het gebied van gezondheidszorg recent de boeken ‘Ziekte als spiegel van de samenleving’1 en ‘Dementie anders belicht’2 verschenen. In het eerste boek wordt aandacht gevraagd voor de invloed van ons maatschappelijk leven en onze volksaard waardoor in Nederland bepaalde ziektepatronen zich meer ontwikkelen dan elders. Het tweede boek biedt nieuwe inzichten over de rol die onverwerkte zaken uit het verleden spelen bij het ontstaan van dementie en oefeningen om het proces te vertragen of te voorkomen.

Meer informatie:
www.devrijemare.nl, hier zijn ook oefeningen van Marieke de Vrij te vinden.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 10 in het VNIG 5/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. De Vrij, Marieke (2021). Ziekte als spiegel van de samenleving. Uitgeverij De Vrije Mare.
2. De Vrij, Marieke (2020). Dementie anders belicht. Uitgeverij De Vrije Mare.
3. De Vrij, Marieke (2017). Ik beken mijn naam. Uitgeverij De Vrije Mare.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter