Ashwaganda vermindert symptomen van angst en depressie

08 Nov, 2023

Ashwagandha (Withania somnifera) is een belangrijk kruid binnen de ayurvedische geneeskunde en wordt ingezet als adaptogeen en neuroprotectief supplement. In de studie van Majeed et al. is het effect van ashwaganda onderzocht op depressie en angst. Het onderzoek toont gunstige effecten van dit kruid aan, namelijk een verhoging van het serotoninegehalte in het bloed.

Zeventig deelnemers met milde tot matige depressieve klachten en angstgevoelens namen gedurende negentig dagen deel aan een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie. Zij werden willekeurig toegewezen aan de onderzoeksgroep (34 deelnemers) of aan de placebogroep (36 deelnemers). De onderzoeksgroep nam ’s avonds ashwaganda met piperine (500 mg gestandaardiseerd op 2,5% withanolides met 5 mg piperine) in.

Veranderingen werden gemeten aan de hand van de Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), de Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), de Groningen Sleep Quality Scale (GSQS) en een vragenlijst over de kwaliteit van leven (QOL) op dag 30, 60 en 90.

Alle deelnemers voltooiden de studie. De scores van HARS, HDRS, GSQS en QOL verbeterden significant op alle meetdagen bij de onderzoeksgroep in vergelijking met de placebogroep. Zowel angst als depressie verminderden in beide groepen gedurende de studie, maar de vermindering was in de onderzoeksgroep significant hoger. Bij de onderzoeksgroep namen de serumspiegels van serotonine toe, terwijl deze bij de placebogroep afnamen, waarbij het verschil eveneens statistisch significant was.

Volgens de onderzoekers tonen de resultaten van de studie aan dat ashwaganda door het verhogen van de serum serotonineniveaus gunstige effecten heeft op depressie en angst.

Bronvermelding:
Majeed, M. et al., A Standardized Withania somniferra (Linn.) Root Extract with Piperine Alleviates the Symptoms of Anxiety and Depression by Increasing Serotonin Levels: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study. Journal of Integrative and Complementary Medicine.