De invloed van de psoas en het bekken

17 Jun, 2015

Door: Elsbeth Penninga

Kenmerkend voor een lage veerkrachtigheid van een mens zijn gevoelens van onveiligheid en angst, een matige belichaming, het lekken van energie en andere psychosomatische klachten. Energetisch ‘leeglopen’ leidt tot een ontregeld systeem. Als we deze psychosomatische klachten benaderen vanuit de bio-energetica en de karakterstructuren, komen we bij de schizoïde structuur uit. Mijn afstudeerscriptie behandelt het leeglopen in relatie tot deze karakterstructuur en de psoas, een spier die grotendeels en diep in het bekkengebied ligt.

Allereerst kort iets over karakterstructuren, die verwijzen naar een opeenstapeling van krassen op de ziel (trauma’s) en hoe wij hier als kind mee omgegaan zijn. De schizoïde karakterstructuur is de jongste van alle vijf structuren, die ontstaat tijdens conceptie en de eerste zes levensmaanden van een baby. Het thema bij deze structuur gaat over het hebben van bestaansrecht, ‘ben ik wel welkom op deze wereld?’. Er is sprake geweest van grote angst, waardoor het kind zich heeft teruggetrokken in zichzelf en uit de verbinding (met moeder) is gegaan.

Meer informatie: www.hetlichaamaanhetwoord.nl Lees het gehele artikel vanaf pagina 65 in het VNGK 4/15. Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter