Acupunctuur en stressreductie bij een (mogelijke) MCAS

28 Jun, 2023

Door Gonnie van der Lang

Inleiding
Mestcelactivatiesyndroom (MCAS) is een aandoening waarbij mestcelhyperactiviteit voor een groot aantal symptomen zorgt. Een groot deel van de bevolking heeft MCAS in meer of mindere mate, vaak zonder de juiste diagnose en behandeling. De reguliere basistherapie bestaat, afhankelijk van de symptomen, uit antihistaminica, mestcelstabilisatoren en/of leukotriënen-receptor blokkers. De symptomen kunnen zich in diverse organen en systemen openbaren, wat de ziekte zo ongrijpbaar maakt.1 Bij MCAS is het belangrijk om te kijken naar de samenhang van de klachten.

Presentatie van de casus
Een vrouw (62 jaar) komt bij mij met de volgende klachten: zware benen, soms hoofdpijn, soms misselijk, pijnlijke spieren, slecht slapen, oorsuizen, onrust, een hoge bloeddruk, slaapproblemen, een nerveus gevoel en een hevig rood gelaat. De klachten zijn volgens haar geleidelijk ontstaan na een Covid-19-vaccinatie, in combinatie met stressfactoren in haar privé- en werksituatie.
Mijn cliënte geeft aan hevige onrust te ervaren na bepaalde histaminerijke voedingsmiddelen (zoals tomaten, gekruid voedsel), met maagpijn en opboeren van het eten als gevolg. ’s Avonds is ze erg vermoeid; ze heeft jeukende ogen, hersenmist en hoofdpijn aan de zijkant van haar hoofd (wat op een verstoring van de galblaasmeridiaan duidt). Ze geeft aan gevoelig te zijn voor uien, kruiden en melkproducten. Ze reageert extreem op alle medicatie en is overgevoelig voor paracetamol en ibuprofen. Uit een tongdiagnose blijkt: een rode tong, geen beslag en gezwollen rode randen. Ze is in de ziektewet met de diagnose burn-out en hypertensie met een boven- en onderdruk van 200 respectievelijk 100. Via de huisarts heeft ze bloeddrukverlagende medicatie gekregen, die een ernstige histaminereactie gaven, zoals een hevig rood hoofd, hartkloppingen, angst, onrust en pijnlijke benen. Hierdoor moest mevrouw ’s nachts acuut naar de huisartsenpost. Door de complexiteit van MCAS is in deze casus de TCM-diagnose niet duidelijk te formuleren.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 34 in het VNIG 4/23.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. van de Lang, G. Het mestcelactivatiesyndroom. Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg, juli/augustus 2022.
2. Gülen T, Akin C, Bonadonna P, Siebenhaar F, Broesby-Olsen S, Brockow K, Niedoszytko M, Nedoszytko B, Oude Elberink HNG, Butterfield JH, Sperr WR, Alvarez-Twose I, Horny HP, Sotlar K, Schwaab J, Jawhar M, Zanotti R, Nilsson G, Lyons JJ, (…). Selecting the Right Criteria and Proper Classification to Diagnose Mast Cell Activation Syndromes: A Critical Review. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 Nov;9(11):3918-3928. doi: 10.1016/j.jaip.2021.06.011. Epub 2021 Jun 22.
3. Afrin LB, Ackerley MB, Bluestein LS, Brewer JH, Brook JB, Buchanan AD, Cuni JR, Davey WP, Dempsey TT, Dorff SR, Dubravec MS, Guggenheim AG, Hindman KJ, Hoffman B, Kaufman DL, Kratzer SJ, Lee TM, Marantz MS, Maxwell AJ, (…). Diagnosis of mast cell activation syndrome: a global ‘consensus-2’. Diagnosis (Berl). 2020 Apr 22;8(2):137-152. doi: 10.1515/dx-2020-0005.
4. Schnedl WJ, Enko D. Considering histamine in functional gastrointestinal disorders. Crit Rev Food Sci Nutr. 2021;61(17):2960-2967. doi: 10.1080/10408398.2020.1791049. Epub 2020 Jul 9.5.
5. Nederlands Huisartsen Genootschap. NHG-Standpunt Farmacogenetisch onderzoek in de huisartsenpraktijk. Update n.a.v. G-Standaard September 2022.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter