Oude patronen doorbreken

23 april 2018

Door: Luise-Anna Kroon

De eerste stap naar gedragsverandering is je bewust zijn van je eigen gedrag. Trainer en coach Anne van Weeghel helpt mensen om op een afstandje naar zichzelf te kijken: ‘Pas wanneer je begrijpt waarom je doet wat je doet, kun je andere keuzes te maken.’ Voor deze rubriek schreef Anne zelf de casus.

Veel antwoorden op belangrijke (levens)vragen liggen besloten in ons verleden. Anne: ‘Mijn werk als trainer en coach gaat daarom vaak over het terugvinden van wat we ooit als kind hebben gehad, maar in de loop van ons leven helemaal of gedeeltelijk zijn kwijtgeraakt. Omdat we bijvoorbeeld van jongs af aan leren dat bepaalde eigenschappen, gedragingen of emoties niet of minder welkom zijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze zijn verdwenen. Je hebt ze alleen onbewust weggemoffeld in je ‘magazijn’. Systemisch werken is een mooie methodiek om weer te leren toelaten wat we ooit verloren zijn.

Persoonlijke groei gaat in mijn optiek altijd over het vinden van balans. Om een voorbeeld te geven: Iemand die geleerd heeft om altijd sterk te zijn en alles alleen te doen, heeft baat bij het toelaten van kwetsbaarheid in contact met anderen. Maar een gedragsverandering kan pas echt duurzaam worden als je ook de oorsprong van je gedrag onderzoekt. Hoe komt het dat je geneigd bent je kwetsbaarheid te verbergen? En welke drijfveren en overtuigingen liggen daaraan ten grondslag? Hoe beter je begrijpt wie je bent en hoe ingesleten patronen zijn ontstaan, hoe meer keuzevrijheid je zult ervaren in je persoonlijke én professionele leven.’

Meer informatie: www.annevanweeghel.nl

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50