Voetreflexmassage en (paarden)coaching bij hoogsensitieve kinderen

23 Oct, 2023

Door Mireille van Gestel

Inleiding
Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk dat bij ongeveer vijftien procent van de bevolking aanwezig is. Een hoogsensitief persoon (HSP) onderscheidt zich door een sterke vaardigheid om externe factoren waar te nemen en te verwerken, waardoor er een verhoogde kwetsbaarheid ontstaat voor overprikkeling. Een voetreflexbehandeling kan spanningen afvoeren en zorgt voor een betere aarding en lichaamsbewustzijn. De pony’s zorgen voor een prettige en veilige leeromgeving en stimuleren kinderen om in beweging te komen. Het kind leert hierdoor meer te vertrouwen op gevoel en te luisteren naar belangrijke signalen en voelt zich sneller geaccepteerd.
Bewegen helpt hoogsensitieve kinderen om te ontladen. Vanwege hun gevoelige zenuwstelsel hebben alle hoogsensitieve kinderen meer behoefte aan hersteltijd en aan tools, die helpen om te gaan met overstimulatie en regulering. Dan kan de balans tussen de sympathicus en de parasympaticus herstellen. Vanuit deze balans ontstaat er veiligheid en vertrouwen en kan het derde brein ‘aangezet’ worden. Het derde brein (de neocortex) regelt het denken en werkt willekeurig. Bij hoogsensitiviteit raakt het denken ondergesneeuwd, omdat het eerste (reptielenbrein) en tweede brein (limbisch brein) het gedrag domineren. Deze autonome en onwillekeurige breinfuncties verwerken prikkels en spelen ook een belangrijke rol bij het reguleren van alertheid. Activatie van het derde brein maakt onder andere reflectie mogelijk, zodat groei en ontwikkeling kan plaatsvinden.1

Presentatie van de casus
De moeder van de achtjarige Max meldt zich bij mij. Max vertoont druk gedrag en heeft concentratieproblemen. Hij kan niet goed stilzitten en de omgang met kinderen in de klas en vriendjes verloopt moeizaam. Op dit moment wordt hij snel boos en heeft driftbuien. Verder klaagt hij over een ‘vol hoofd en vermoeidheid’.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 36 in het VNIG 6/23.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Tol, A. (2019). Hoogsensitiviteit professioneel gezien. Amsterdam: Boom uitgevers.
2. Xiao, N., Shinwari, K., Kiselev, S., Huang, X., Li, B., & Qi, J. (2023). Effects of Equine-Assisted Activities and Therapies for Individuals with Autism Spectrum Disorder: Systematic Review and Meta-Analysis. International journal of environmental research and public health, 20(3), 2630.
3. Karatas, N., & Dalgic, A. I. (2020). Effects of reflexology on child health: A systematic review. Complementary therapies in medicine, 50, 102364.
4. Baryla-Matejczuk, Monika & Artymiak, Malgorzata & Ferrer-Cascales, Rosario & Betancort, Moises. (2020). The Highly Sensitive Child as a challenge for education – introduction to the concept. Problemy Wczesnej Edukacji. 48, 51-62.
5. Kaffka, D. (2020). Coachen zonder woorden. TA Magazine December, 41-47.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter