Column homeopathie: Terugvallen en opnieuw beginnen

3 december 2012

Door: Alex Leupen en Mirjam van Zweeden

Alex: In de 22 jaar dat ik praktiseer als homeopathisch arts heb ik vaak gezien dat mensen na jaren stress met betrekking tot situaties die moeilijk te hanteren zijn, uiteindelijk een stap zetten om orde op zaken te stellen in hun leven. De paradox is echter dat vanaf dat moment juist een klacht of ziekte zich manifesteert, zoals de migraine vaak opkomt in het weekend of in de vakantie. We noemen dit een reboundfenomeen.

Twee voorbeelden uit de praktijk
Janna is 23 jaar oud en heeft sedert haar veertiende in toenemende mate maagkrampen, met name in tijden van stress. Ze heeft veel spanningen in de toetsweken van haar zware studie en heeft dan veel maagpijn. Bij navraag zijn de klachten begonnen een jaar na de scheiding van haar ouders, toen ze 13 jaar was. Na enkele doses Magnesium phosphoricum 200K is ze van de pijnklachten af. De magnesiumzouten zijn vaak nodig na een scheiding van de ouders.

‘…dat mensen achteraf de prijs betalen voor de emoties…’

Kees is 55 jaar en keurig in het pak. Hij heeft sedert enkele jaren psoriasis op zijn hele romp, de huid zit vol vuurrode plakkaten die hevig jeuken. Hij was in het verleden manager van een welzijnsorganisatie in een grote stad. Hij is daar naar zijn zeggen weggewerkt en ‘afgeserveerd’. Het is duidelijk dat hij zich nog steeds erg gekwetst voelt door deze geschiedenis. Toen hij was overgestapt naar een baan elders, kwam de psoriasis op. Na enkele doses Staphisagria is de psoriasis nagenoeg weg. Het middel past bij huidklachten door emotionele kwetsuren en vernedering.

Mirjam:
Het reboundfenomeen betekent dus dat mensen achteraf de prijs betalen voor de emoties die letterlijk een periode ‘onder druk’ hebben gestaan.

Gevoelens van angst om iemand uit je leven die je dierbaar is te verliezen, angst niet meer te voldoen in je werk, gecombineerd met boosheid en frustratie omdat je voelt dat het niet gaat zoals je gewend bent, gehoopt had. Gevoelens van falen en schuld omdat je (nog) niet in staat bent de situatie adequaat aan te pakken.

Dat komt omdat je in je leven en in wat je daarin tegenkomt, handelt en denkt vanuit de normen en waarden die je hebt geïnternaliseerd en vanuit de inzichten die je hebt opgedaan, de kwaliteiten en vaardigheden die je hebt ontwikkeld. Maar je kan je levensweg niet zelf uitstippelen, het is nooit een rechte lijn. Je wordt in de meanderende stroom van je leven meerdere malen ‘in de bocht van de rivier’ geconfronteerd met situaties waarin je normen en ideeën botsen met die van anderen, waarin andere vaardigheden of kwaliteiten nodig zijn dan die jij hebt ontwikkeld. Je veerkracht wordt op de proef gesteld. Dit geeft vaak een onzeker gevoel, je bent in eerste instantie geneigd in je eigen patroon te blijven en meer van hetzelfde te doen. Bijvoorbeeld door als je veel verantwoordelijkheidsgevoel hebt of zorgend bent ingesteld nog meer verantwoordelijkheid of zorgtaken op je te nemen als er meer werk te doen is of als er in relaties meer zorg nodig is. Of door je te verschuilen bij conflicten of de lieve vrede te bewaren als je van nature wat aarzelend, teruggetrokken bent. Pas als je voelt dat het echt gaat wrikken met wat je wilt en aankan, kom je tot het besef dat je er niet onderuit komt om nieuwe vaardigheden en kwaliteiten in jezelf aan te spreken, te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door te leren aan te geven waar je voor staat en grenzen aan te geven, te delegeren. Als de situatie uiteindelijk vanzelf of door je eigen toedoen verandert, heb je ook nog iets te verwerken. Dat valt soms koud op je dak omdat je al een moeilijke tijd hebt meegemaakt. Maar de tijd is rijp om achter jezelf te gaan staan en jezelf te geven wat nodig is, vrijer te worden om vanuit jouw persoonlijkheid naar buiten te komen. Hierdoor vergroot je je veerkracht en kom je meer tot je recht, ook in relatie met anderen.

Meer informatie:
www.krokuscreatie.nl
www.homeopathie-utrecht.nl