Intercollegiale toetsing en visitatie

20 juni 2011

Door: Yvonne Schreurs-Tauber

Binnen de VBAG is een commissie actief, de zogenaamde visitatiecommissie, waarbij de commissieleden VBAG-leden bezoeken. De officiële naam luidt: commissie Intercollegiale Toetsing
en Praktijk (commissie ICT). Visitatie is hierbij een gestructureerde methode voor het doorvoeren van verbeterkansen.

Bij inschrijving van een lid toetst de VBAG door middel van verschillende selectiecriteria. Na inschrijving zijn er diverse middelen om de kwaliteit van leden te waarborgen en te verbeteren. Eén hiervan is visitatie.

Visitatie is in de gezondheidszorg een geaccepteerde methodiek om aandacht voor kwaliteit vorm te geven. Tijdens de visitatie geven vakgenoten elkaar bijvoorbeeld feedback op kwalitatieve aspecten van dienstverlening. Daarnaast geeft visitatie de kans om met een gestructureerde methode onderling en ter plekke, al of niet met hulp van professionals, verbetering(en) aan te brengen.

Het gehele artikel is te lezen op pagina 62 van VNGK 4/11